ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Απαράδεκτες μεθοδεύσεις για την κατάργηση του ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλαμπάκας.

Με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 76429/23-9-2013 έγγραφό του προς τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Τρικάλων, o Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου σας κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος, ζητεί από τον τελευταίο «να προκαλέσει γνωμοδότηση της Ολομελείας του Πρωτοδικείου για τη συγχώνευση του ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλαμπάκας με το άμισθο  Υποθηκοφυλακείο Τρικάλων» με την επίκληση «υποχρεωτικών μεταρρυθμιστικών δράσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης» για τον «εξορθολογισμό του αριθμού» των άμισθων Υποθηκοφυλακείων σε πανελλαδικό επίπεδο «βάσει προκαθορισμένων αξιολογικών κριτηρίων», που ουδόλως εξειδικεύονται, ούτε μνημονεύονται.

Η ανωτέρω «συγχώνευση», που ισοδυναμεί με κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Καλαμπάκας, πλήττει τόσο την τοπική κοινωνία και τους δεκάδες χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετούνται, όσο και το δημόσιο συμφέρον, αφού:

– Το Υποθηκοφυλακείο Καλαμπάκας εξυπηρετεί μια περιοχή 21.991 μονίμων κατοίκων, αλλά και ακόμη περισσότερους πολίτες, που έλκουν την καταγωγή τους και έχουν περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή. Πρόκειται για κατοίκους ή πολίτες καταγόμενους από 78 χωριά και οικισμούς στον ορεινό όγκο της Πίνδου και των Αντιχασίων, οι οποίοι θα υποβάλλονται σε επιπλέον έξοδα και ταλαιπωρία για να μεταβαίνουν στα Τρίκαλα.

–  Ο όγκος των συμβολαιογραφικών πράξεων στην περιοχή είναι μεγάλος, όπως πιστοποιείται από την ύπαρξη 6 συμβολαιογραφείων, που το 2014 πρόκειται να γίνουν 8. Συνολικά, το Υποθηκοφυλακείο Καλαμπάκας διενεργεί 3.000 πράξεις ετησίως, γεγονός που αποφέρει σημαντικά έσοδα στο Δημόσιο. Τόσο η ασφάλεια των συναλλαγών, όσο και η ασφάλεια δικαίου επιβάλλουν την αδιάλειπτη συνέχεια της λειτουργίας του ανωτέρω Υποθηκοφυλακείου, ενώ η δια της συγχωνεύσεως μεθοδευόμενη κατάργησή του, δημιουργεί τον εύλογο συνειρμό, ότι απώτερος στόχος είναι η παρέμβαση στις μερίδες που δεν έχουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς, για τις οποίες, προφανώς, τα σχετικά έγγραφα τηρούνται στο εν λόγω Υποθηκοφυλακείο.

Επειδή η πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να κλείσει το Υποθηκοφυλακείο Καλαμπάκας, συνιστά μια δυσεξήγητη -και πάντως άστοχη- διοικητική ενέργεια, που γεννά πολύ σοβαρά ερωτήματα για τα κίνητρα και τις γενεσιουργές αιτίες της

Επειδή δεν είναι γνωστές οι «εισηγήσεις» του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, τις οποίες επικαλείται στο έγγραφό του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Επειδή τα οφέλη αυτής της ενέργειας δεν προκύπτουν από κανένα επίσημο έγγραφο, αλλά αντιθέτως είναι απολύτως ξεκάθαρες οι εξωτερικές επιβαρύνσεις που προκαλούνται

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός και του ζητείται να καταθέσει κάθε σχετικό έγγραφο:

1.Σε ποια συγκεκριμένα αξιολογικά κριτήρια στηρίζεται η δρομολόγηση της  κατάργησης του Υποθηκοφυλακείο Καλαμπάκας και ποιοί υπηρεσιακοί παράγοντες την προτείνουν; Ζητείται η κατάθεση κάθε σχετικού εγγράφου.

2.Πού βασίζει το αίτημά του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων; Υπάρχει κάποια μελέτη κόστους-οφέλους που δικαιολογεί αυτήν την ενέργεια; Το κλείσιμο του Υποθηκοφυλακείου σας βρίσκει σύμφωνο, ως προϊστάμενο Υπουργό και σε θετική περίπτωση, για ποιούς ακριβώς λόγους;

Έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις της συγχώνευσης εν σχέσει:

α) Με την επιβάρυνση του Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων;

β) Τη χρονοτριβή από τη μεταφορά του αρχείου και την ανάγκη νέας αρχειοθέτησης;

γ) Την επιβάρυνση των εξυπηρετούμενων πολιτών;

δ) Τους κινδύνους απώλειας αρχείων και στοιχείων;

Ζητείται η κατάθεση κάθε σχετικού εγγράφου.

1.Η δρομολογούμενη συγχώνευση συνιστά (άλλη μια) «μνημονιακή» δέσμευση της Κυβέρνησης; Σχετίζεται με την δρομολογούμενη αντισυνταγματική εκποίηση δημόσιας γης από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.;

2.Υπήρξε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αυτό το θέμα;

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Με βάση τα ανωτέρω ζητείται ο αρμόδιος Υπουργός να καταθέσει, πέραν των ανωτέρω και τα εξής έγγραφα:

1)Τις μελέτες και τα έγγραφα που έχουν τεθεί υπ’ όψιν του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης και σχετίζονται με την διαχείριση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας.

2)Τα πρακτικά συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, όπου φέρεται ότι συζητήθηκε το ανωτέρω θέμα και ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις.

3)Τα έγγραφα και στοιχεία βάσει των οποίων προσδιορίσθηκαν τα «προκαθορισμένα αξιολογικά
κριτήρια», στα οποία γίνεται μνεία στο έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.

4)Η καταγραφή και οι στατιστικές κατηγοριοποιήσεις των Υποθηκοφυλακείων της χώρας.

 

Οι ερωτώσες και αιτούσες βουλευτές

Παναγιώτα Δριτσέλη

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Online παρακολούθηση απάντησης αρμοδίου υπουργείου