ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς :

–          Παιδείας και Θρησκευμάτων

–          Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 Θέμα : Απλήρωτοι για πάνω από 3 χρόνια οι επιτηρητές των εξετάσεων πιστοποίησης πληροφορικής.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της πληροφορικής, οι οποίες διενεργούνται από διάφορους ιδιωτικούς φορείς, επιτηρούνται από καθηγητές, εγγεγραμμένους στο μητρώο επιτηρητών πληροφορικής του ΕΟΠΠΕΠ. Τα σχετικά με το θέμα διαδικαστικά ζητήματα ρυθμίζονται με την υπ΄αριθμ. A/25081/8.12.2005 (ΦΕΚ 1720/Α/2005) Kοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ».

Εντούτοις, όπως καταγγέλλεται στον Τύπο, εδώ και τρία χρόνια οι επιτηρητές των   εξετάσεων πιστοποίησης παραμένουν απλήρωτοι. Παρόλο που στο άρθρο 30, παράγραφος 5 της προαναφερθείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «ο φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής αποζημιώνει τους επιτηρητές και υποβάλλει μηνιαίες εκκαθαριστικές καταστάσεις στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΟΕΕΚ», δηλαδή του σημερινού ΕΟΠΠΕΠ, πολλοί επιτηρητές καταγγέλλουν ότι τους οφείλονται σημαντικά ποσά από επιτηρήσεις των τελευταίων ετών.

Στην προαναφερθείσα K.Υ.Α αναφέρεται επίσης ότι ο ρόλος των επιτηρητών είναι η διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων, εντούτοις δεν προβλέπονται κυρώσεις, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις από τους ιδιώτες, σε περίπτωση δηλαδή που οι εξετάσεις διεξάγονται χωρίς την παρουσία επιτηρητών ή για οποιαδήποτε άλλη παράλειψη και παρατυπία του ιδιωτικού φορέα. Υφίσταται στο πλαίσιο αυτό ένα σοβαρό νομοθετικό κενό, το οποίο και οδήγησε στην παρούσα κατάσταση, με τους επιτηρητές να παραμένουν απλήρωτοι και τους φορείς πιστοποίησης να μην δεσμεύονται για την παρουσία επιτηρητών.

Επειδή είναι απαράδεκτο να παραμένουν απλήρωτοι οι επιτηρητές των εξετάσεων πιστοποίησης πληροφορικής

Επειδή η κατάσταση αυτή προσβάλλει το ίδιο το κύρος των εξετάσεων.

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Τι  προτίθεται να πράξει ώστε να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα στους      καθηγητές, επιτηρητές των εξετάσεων πιστοποίησης πληροφορικής του ΕΟΠΠΕΠ;
  2. Πόσες εκκρεμότητες υπάρχουν στα ασφαλιστικά ταμεία; Υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών; Αν ναι, Έχουν επιβληθεί τα αντίστοιχα πρόστιμα;
  3. Προτίθεται να προχωρήσει σε έκδοσης νέας ΚΥΑ (με αναδρομικότητα) η οποία και θα καλύψει το υφιστάμενο νομοθετικό κενό και αν ναι, ποιο είναι το  χρονοδιάγραμμα για το σχεδιασμό και την έναρξη εφαρμογής της με τις      απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις;
  4. Κάθε πότε κάνει ελέγχους ο ΕΟΠΠΕΠ για το αν πληρούνται τα κριτήρια αδειοδότησης και λειτουργίας;

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα :

Τις εκκαθαριστικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών με τις οποίες αποδεικνύεται ότι οι ιδιώτες φορείς πιστοποίησης έχουν καταβάλλει τις αμοιβές στους επιτηρητές των εξετάσεων

 

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Δριτσέλη Παναγιώτα

Κουράκης Τάσος

Πάντζας Γιώργος

Γεωργοπούλου Έφη

Κανελλοπούλου Μαρία

Βαμβακά Τζένη

Φωτίου Θεανώ

 Online παρακολούθηση απάντησης συναρμοδίων υπουργείων