Ομιλία του Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, στη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις».

.
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω μια αναγκαία παρέμβαση. Είχα σκοπό να μιλήσω μόνο για το θέμα της τροπολογίας, που από ό,τι φαίνεται θα απολαύσει τη μεγαλύτερη δυνατή -συντριπτική- πλειοψηφία, αυτή που …

Πηγή: <a href="Α.Τριανταφυλλίδης προς ΝΔ: Οφείλει να ζητήσει συγγνώμη ο κ.Τζαβάρας” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ