Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: Λειτουργικά κενά στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου
Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου (Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις) ιδρύθηκε το 1997 και, έκτοτε, έχει σημαντική παρουσία στην εκπαιδευτική και δημόσια ζωή της πόλης και του νομού, προσφέροντας στους νέους μουσική παιδεία και απαραίτητες γνώσεις για μελλοντικές ανώτερες σπουδές ή επαγγελματική απασχόληση, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δημιουργικά προγράμματα, οργανώνοντας ή συνδιοργανώνοντας εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια. Εργασίες μαθητών του έχουν βραβευθεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς, ενώ συνεχής είναι η προσπάθεια επικοινωνίας με αντίστοιχα ιδρύματα και άλλους φορείς του εξωτερικού. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και έχει 372 μαθητές και 11 μόνιμους καθηγητές.
Την προσπάθεια του …

Πηγή: <a href="Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιωργ. Βαρεμένου σχετικά με τα λειτουργικά κενά στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ