Ομιλία Π. Δριτσέλη στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάργηση των περιορισμών στην πώληση προψημένου άρτου

Θα ήθελα στα πλαίσια της κατ’ άρθρο συζήτησης του παρόντος σχεδίου νόμου να αναφερθώ στο άρθρο 44, με το οποίο εισάγονται ακόμα μια σειρά από ιδιαίτερα δυσμενείς αλλαγές για τον κλάδο των αρτοποιών, αλλαγές οι οποίες δεν επιβάλλονται ούτε από τους κοινοτικούς κανόνες για τον ανταγωνισμό, ούτε από κάποια άλλη δέσμευση της χώρας σε σχέση με το κοινοτικό πλαίσιο. 

Συγκεκριμένα, με τις ρυθμίσεις  που εισάγονται από το άρθρο 44, καταργείται κάθε τεχνική ή άλλη προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου άρτου ή εγκατάστασης περάτωσης έψησης σε οποιοδήποτε κατάστημα τροφίμων. Καταργούνται στο πλαίσιο αυτό οι ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν στα χαρακτηριστικά του χώρου εντός του οποίου μπορούν να στεγαστούν τέτοιου είδους δραστηριότητες, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε οποιαδήποτε επιχείρηση πώλησης τροφίμων να διατηρεί εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης, σε οποιοδήποτε σημείο, ανεξάρτητα με την ποσότητα παραγωγής ή τα χαρακτηριστικά του χώρου που στεγάζει την εν λόγω δραστηριότητα.

Κύριε Υπουργέ δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά ο τρόπος με τον οποίο μεθοδεύετε την κατάργηση κάθε φραγμού σε σχέση με την διαδικασία έψησης άρτου και αρτοσκευασμάτων στις μεγάλες επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων. Πριν από λίγους μήνες είχατε νομοθετήσει με το άρθρο 231 του νόμου 4072/2012 την κατάργηση του ελάχιστου εμβαδού για την λειτουργία εγκατάστασης περάτωσης έψησης σε οποιαδήποτε επιχείρηση πώλησης τροφίμων, όπως προβλεπόταν από τον νόμο 3526/2007. Τώρα καταργείτε και την υποχρέωση ο χώρος αυτός να διαχωρίζεται με μόνιμη κατασκευή. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάθε υπερκατάστημα θα μπορεί να ψήνει άρτο και αρτοσκευάσματα οπουδήποτε, χωρίς καμία δέσμευση ή διασφάλιση.

Η ρύθμιση που προωθείτε δεν υπαγορεύεται ούτε από το κοινοτικό πλαίσιο για τον ανταγωνισμό καθώς η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχεται ότι με το υπάρχον νομικό πλαίσιο η έψηση και η διάθεση ψωμιού στην Ελλάδα είναι πλήρως απελευθερωμένη. Θα είχε λοιπόν ενδιαφέρον να μας απαντήσετε γιατί εισάγετε σε άσχετο νομοσχέδιο μια ρύθμιση με την οποία διευκολύνονται για ακόμη μία φορά οι μεγάλες επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων σε βάρος του κλάδου των αρτοποιών, οι οποίοι βλέπουν το επάγγελμά τους να απειλείται όλο και περισσότερο.

Ξέρετε πολύ καλά κύριε Υπουργέ ότι η κατάργηση κάθε φραγμού στην έψηση και την διανομή ψωμιού εμπεριέχει σοβαρότατες συνέπειες, πέρα από την οικονομία και το οικονομικό μέλλον του κλάδου των αρτοποιών και για την ίδια την δημόσια υγεία. Η έψηση άρτου χωρίς κανόνες σημαίνει ελλιπής έλεγχος σε σχέση με τις συνθήκες που πρέπει να τηρούνται κατά την μεταποίηση του κατεψυγμένου προϊόντος, από την μεταφορά, την διατήρηση μέχρι την απόψυξη, το φούρνισμα, την εκκλιβάνιση ή την συσκευασία του. Η θερμική επεξεργασία των κατεψυγμένων αρτοσκευασμάτων μπορεί με βάση τις εισαγόμενες από το άρθρο 44 ρυθμίσεις να λαμβάνει χώρα, εντός των καταστημάτων και των υπεραγορών τροφίμων, σε άμεση γειτνίαση με χημικά προϊόντα, με νωπά κρέατα ή με άλλα πωλούμενα είδη. Σημαντικότατο θέμα επίσης και η παντελής έλλειψη ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον προσδιορισμό της πραγματικής σύστασης των αρτοσκευασμάτων θερμικής επεξεργασίας και των λοιπών ιδιοτήτων τους.

Με απλά λόγια κανένας δεν θα μπορεί πλέον να ελέγχει εάν η υπεραγορά τροφίμων ακολούθησε την ορθή διαδικασία απόψυξης και έψησης, εάν η έψηση και η διάθεση του προϊόντος διεξάγονται με υγειονομικούς κανόνες ή εάν ο καταναλωτής είναι τελικά ενημερωμένος για την διαδικασία παραγωγής και μεταποίησης του εν λόγω προϊόντος.

Κύριε υπουργέ οι ρυθμίσεις αυτές αφενός εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών, οι οποίοι δεν προστατεύονται από παραπλανητικές πρακτικές σχετικά με τις ιδιότητες του άρτου και αφετέρου παραβιάζουν την αρχή του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, καθώς δημιουργείται συγκριτικό πλεονέκτημα στις μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων έναντι των επιχειρήσεων της αρτοποιητικής νομοθεσίας, στις οποίες η παραγωγή και η διάθεση του άρτου ρυθμίζεται από αυστηρότατους κανόνες.

Στο πλαίσιο αυτό σας ζητούμε να αποσύρετε άμεσα το άρθρο 44 και να διασφαλίσετε αυστηρές υγειονομικές προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις τροφίμων σε ότι αφορά την διάθεση και την έψηση άρτου και αρτοσκευασμάτων. Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε αντίκειται στην αρχή του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, ευνοεί κατάφορα τις μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων, υποβαθμίζει την ποιότητα του άρτου και κατά συνέπεια και την δημόσια υγεία, εφόσον μιλάμε για ένα βασικότατο διατροφικό προϊόν.

Ευχαριστώ