ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς :

– Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

– Εσωτερικών

Θέμα: «Τροποποίηση του Π.Δ. 108/2013 για τις επαγγελματικές άδειες των Ηλεκτρολόγων εγκαταστατών».

 

Με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 108/2013 και την σχετική Υπουργική απόφαση, που ορίζουν τις διαδικασίες έκδοσης και ανανέωσης των αδειών άσκησης επαγγέλματος των Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα.

 1. Δεν προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις προκειμένου να αντιστοιχηθούν οι υφιστάμενες άδειες με νέες άδειες χωρίς εξετάσεις.
 2. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για έκδοση άδειας επίβλεψης-συντήρησης σε μισθωτούς κατόχους αδειών επίβλεψης-συντήρησης, οι οποίοι δεν την είχαν ανανεώσει εντός πενταετίας, διότι δεν υποχρεούνταν. Οι κάτοχοι αυτών των αδειών έχουν σοβαρό πρόβλημα αφού δεν έχουν τα στοιχεία που προβλέπονται στο Π.Δ. προκειμένου να αντιστοιχήσουν τις άδειές τους.
 3. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης της προϋπηρεσίας που είχε αποκτηθεί πριν την έκδοση του Π.Δ., για την έκδοση επαγγελματικής άδειας των Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών.
 4. Δεν προβλέπεται να προσμετράτε η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από συγγενή Α βαθμού χωρίς ένσημα, ενώ αυτό είναι νόμιμο, με βάση την σχετική νομοθεσία.
 5. Απαιτείται η θεώρηση της άδειας του Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη καθώς επίσης και οι εξετάσεις απόκτησης της άδειας να γίνονται από τις Περιφέρειες και όχι από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι την ημέρα έκδοσης του Π.Δ. 108/2013, σε κάποιο ηλεκτρολόγο μπορεί να έλειπε ακόμη και μια ημέρα για την συμπλήρωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας για την έκδοση της άδειας και η προϋπηρεσία αυτή τώρα «χάνεται». Κάποιο άλλος για μια ημέρα μπορεί να συμπλήρωσε την απαιτούμενη προϋπηρεσία και να δικαιούται την άδεια. Η  αδικία είναι προφανής.

Όπως όλα τα τεχνικά επαγγέλματα που σχετίζονται με την οικοδομή, έτσι και οι Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, οι Τεχνικοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και οι Εγκαταστάτες-Συντηρητές Καυστήρων, βιώνουν την οικονομική κρίση και δυσκολεύονται να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία. Σε μια τόσο δύσκολη περίοδο είναι παράλογο να βάζουμε επιπλέον γραφειοκρατικά εμπόδια και να δυσχεραίνουμε ακόμη περισσότερο την κατάσταση υιοθετώντας αβασάνιστα την «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ.

Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλοι κλάδοι όπως οι Ψυκτικοί και Υδραυλικοί με τα προεδρικά διατάγματα 1/8-1-2013 και 112/17-10-2012 αντίστοιχα.

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 1. Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να θεσμοθετήσει μεταβατικές διατάξεις, διάρκειας 12-18 μηνών, προκειμένου να αντιστοιχηθούν οι υφιστάμενες άδειες με νέες άδειες χωρίς εξετάσεις;
 2. Θα τροποποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο το Π.Δ. 108/2013 και θα ακυρώσει την σχετική Υπουργική Απόφαση ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για άδεια επίβλεψης-συντήρησης και θα δοθεί το δικαίωμα έκδοσης της αντίστοιχης άδειας σε μισθωτούς κατόχους αδειών επίβλεψης-συντήρησης;
 3. Θα δοθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης της προϋπηρεσίας που είχε αποκτηθεί πριν την έκδοση του Π.Δ., για την έκδοση επαγγελματικής άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη;
 4. Θα λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση αδειών η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από συγγενή Α βαθμού χωρίς ένσημα, εφόσον δεν προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των συγγενών Α βαθμού;
 5. Θα υπάρξει σαφής διατύπωση, ώστε να μην υπάρχουν ερμηνείες κατά το δοκούν του νόμου, που να προβλέπει να έχουν οι οικείες Περιφερειακές Ενότητες το δικαίωμα θεώρησης και την αρμοδιότητα διενέργειας των εξετάσεων απόκτησης των αδειών των Ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, που σήμερα ανήκει στις έδρες των Περιφερειών, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πολίτες;
 6. Θα μεριμνήσουν τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να τροποποιηθούν και τα Π.Δ. 1/8-1-2013 και 112/17-10-2012 σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα και για τους κλάδους των Ψυκτικών και Υδραυλικών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Ουζουνίδου Ευγενία

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Γελαλής Δημήτρης

Διώτη Ηρώ

Δριτσέλη Παναγιώτα

Ζαχαριάς Κώστας

Ιγγλέζη Κατερίνα

Κανελλοπούλου Μαρία

Καφαντάρη Χαρά

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Μπάρκας Κώστας

Παναγούλης Στάθης

Πάντζας Γεώργιος

Σταθάς Ιωάννης

Στρατούλης Δημήτρης

Τριανταφύλλου Μαρία

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Online παρακολούθηση απάντησης συναρμοδίων Υπουργείων