Αθλητισμός για τον άνθρωπο και όχι για τα κέρδη…

Για την Αριστερά ο αθλητισμός αποτελεί ένα βασικό κοινωνικό αγαθό, με χαρακτηριστικά τελείως διαφορετικά από εκείνα που επιβάλλει το σημερινό νεοφιλελεύθερο εμπορικοποιημένο μοντέλο πρωταθλητισμού της αγοράς. Ο αθλητισμός επιτελεί κοινωνικά θετικές λειτουργίες και είναι απαραίτητο να αποτελεί σημείο εστίασης της κρατικής πολιτικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο και απόλυτα συγκεκριμένο πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάδειξη των παιδευτικών και κοινωνικών λειτουργιών του αθλητισμού, στην ενίσχυση της μαζικής και της ερασιτεχνικής άθλησης και στην βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο κέντρο της πολιτικής μας για τον αθλητισμό βρίσκεται το τοπικό κύτταρο, η γειτονιά, η πόλη, η περιφέρεια. Αντίθετα με την πολιτική του δικομματισμού, η οποία δημιούργησε ένα συγκεντρωτικό, υδροκέφαλο σύστημα πελατειακών σχέσεων σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες, η δική μας αντίληψη εστιάζει στο ερασιτεχνικό σωματείο βάσης. Πάγια αρχή μας στο πλαίσιο αυτό είναι η ανάδειξη του δημοσίου αθλητικού χώρου και η πρόσβαση στον αθλητισμό για όλους.

Πρωταρχικός στόχος για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ είναι η μετάδοση των αξιών του αθλητισμού μέσω της εκπαίδευσης. Η φυσική αγωγή αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χρήσιμο μέσο κοινωνικοποίησης, ψυχολογικής και ηθικής ολοκλήρωσης του νέου ανθρώπου και κύριο στοιχείο της σχολικής δραστηριότητας.

Εξίσου σημαντική προτεραιότητα αποτελεί και η υπεράσπιση και η διεύρυνση των δικαιωμάτων των αθλητών. Συγκεκριμένα υποστηρίζουμε την συμμετοχή των αθλητών στα όργανα διοίκησης του αθλητισμού καθώς και την ισχυροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία όλων των αθλητών από αυθαιρεσίες και καταχρηστικές συμπεριφορές.

Σε επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας είναι επιβεβλημένη η οργανωμένη αθλητιατρική κάλυψη για όλους ανεξαιρέτως τους αθλητές. Πρακτικά αυτό σημαίνει προστασία της υγείας όλων των αθλητών, δωρεάν και καθολική κάλυψή τους από το εθνικό σύστημα υγείας καθώς και πλήρη ασφάλιση όλων των εν ενεργεία αθλητών. Επίσης, χρέος της πολιτείας είναι και η πλήρης κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας των αθλητών των εθνικών ομάδων και των μισθολογικών απωλειών λόγω της απουσίας τους σε επίσημες υποχρεώσεις. Έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο αυτό στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ για τον αθλητισμό η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την ομαλή φοίτηση και ένταξη στην παραγωγική διαδικασία των αθλητών και την επαγγελματική αξιοποίηση τους σε φορείς σχετικούς με τον αθλητισμό και την εκπαίδευση.

Βασική θέση στο πρόγραμμά μας έχει και ο φίλαθλος, του οποίου τα δικαιώματα διασφαλίζουμε και αναπτύσσουμε. Πιστεύουμε στη χρησιμότητα νέων συλλογικοτήτων φιλάθλων οι οποίοι δεν αποδέχονται το ρόλο του πελάτη. Θεσπίζουμε τον «Συνήγορο του φιλάθλου». Πιστεύουμε στη χρησιμότητα νέων ενώσεων φιλάθλων, πιο συνειδητοποιημένων, με αμεσοδημοκρατικές δομές που δεν θα αποτελούν ιδιωτικούς στρατούς και χειροκροτητές «επενδυτών-σωτήρων» και θα έχουν σκοπό τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Με οδηγό την αθλητική κοινότητα, τις ανάγκες των πολιτών για υγεία και άθληση και το αίτημα ολόκληρης της κοινωνίας για υγιές και παιδευτικό αθλητικό θέαμα διεκδικούμε ένα ανθρωποκεντρικό αθλητικό μοντέλο, χωρίς φάρμακα, μαύρο χρήμα και εκμετάλλευση του αθλητή και του φιλάθλου. Συμπορευόμαστε όλοι για την ανατροπή των μνημονίων και τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό

Παναγιώτα Δριτσέλη

Βουλευτής Τρικάλων ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ