ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα : Το Υπουργείο Παιδείας δεν εξαιρεί ούτε τους φοιτητές με αναπηρία ή με σοβαρές παθήσεις από τις διατάξεις περί αυτοδίκαιης απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας.

 

Η στήριξη της φοίτησης των ατόμων με αναπηρία και με σοβαρές παθήσεις, στα ΑΕΙ της χώρας αποτελεί καθήκον της Πολιτείας. Τα άτομα αυτά συναντούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σοβαρά προβλήματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργούν ως επιπρόσθετες δυσκολίες στην απόκτηση του πτυχίου τους. Για τα προβλήματα αυτά βασική αιτία είναι η απουσία των κατάλληλων υποδομών και του βοηθητικού προσωπικού που θα διασφάλιζε μια ισότιμη πρόσβαση στη γνώση σε όλους.

Στο πλαίσιο των παραπάνω και σε συνέχεια των πρόσφατων ρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο νόμο 4283/2014, σε ότι αφορά τις διατάξεις περί αυτοδίκαιης απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας, από το νέο δυσμενές πλαίσιο δεν εξαιρούνται οι φοιτητές με αναπηρία και με σοβαρές παθήσεις. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνεις του προβλήματος, το οποίο προκύπτει από το νομοθετικό αυτό κενό, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα. Σε σχετική επισήμανση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπουργός απέρριψε κάθε πρόνοια για τη μη διαγραφή των φοιτητών με αναπηρία, αναφέροντας χαρακτηριστικά «αυτοί καλύπτονται από το νόμο αρκεί να το δηλώσουν» (Πρακτικά συνεδρίασης Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, 26/8/2014).

Εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, στο σοβαρότατο αυτό νομοθετικό κενό έχει αναφερθεί επισήμως και η ΕΣΑμεΑ, η οποία στην με αρ. πρωτ. 2491/01.07.2014 επιστολή της επισημαίνει ότι «ο νομοθέτης δεν προέβλεψε την εξαίρεση από τις διατάξεις της διαγραφής, εκείνων των φοιτητών οι οποίοι έχουν καθυστερήσει τις σπουδές τους γιατί εμφανίστηκε η αναπηρία τους κατά το χρόνο των σπουδών ή εκείνων των φοιτητών που οι καθυστερήσεις τους οφείλονταν σε λόγους αποκατάστασης της αναπηρίας τους ή σε προβλήματα της χρόνιας πάθησής τους.»

 

Επειδή η διαγραφή των φοιτητών αποτελεί απαράδεκτο νομοθετικό μέτρο.

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ένα πλαίσιο θετικής αντιμετώπισης των φοιτητών με αναπηρία και με σοβαρές παθήσεις που επιχειρούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

Προτίθεται να εξαιρέσει άμεσα τους φοιτητές με αναπηρία και με σοβαρές παθήσεις, από κάθε εφαρμογή των διατάξεων περί αυτοδίκαιης απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κουράκης Τάσος

Δριτσέλη Παναγιώτα

Πάντζας Γιώργος

Βαμβακά Τζένη

Κανελλοπούλου Μαρία

Αλεξόπουλος Απόστολος

Κουρουμπλής Παναγιώτης

 Αμανατίδης Ιωάννης

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Μαντάς Χρήστος

Online παρακολούθηση απάντησης αρμοδίου Υπουργείου