ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων :

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Θέμα: Επί συμβάσει διδάσκοντες στα ΑΕΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αναγνωρίζουμε ότι οι επί συμβάσει διδάσκοντες στα ΑΕΙ καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στη λειτουργία των Τμημάτων και Σχολών, ενώ για τις πάγιες ανάγκες τους είναι απαραίτητο να προκηρύσσονται θέσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ.

Επειδή στην παρούσα φάση το προσωπικό αυτό υπάρχει και λειτουργεί στα ΑΕΙ, κρίνεται αναγκαίο η σχέση εργασίας που θα έχει να είναι αξιοπρεπής και ικανή να τους εντάσσει πλήρως στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των Ιδρυμάτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η παράγραφος 11 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής:

Η παράγραφος 17 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «Με την παράγραφο 17 ρυθμίζεται η δυνατότητα κάλυψης διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου των Α.Ε.Ι. Τα Τμήματα μπορούν να προσλαμβάνουν επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ή κατόχους διδακτορικού διπλώματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το προσωπικό έχει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε ό,τι αφορά το ανατεθέν έργο, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στην καθηγητική βαθμίδα προς την οποία εξομοιώνονται μισθολογικά, βάσει των προσόντων τους. Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται ανάλογα με τα προσόντα τους και είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές των τακτικών καθηγητών εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή σε ανάλογο ποσοστό εφόσον η απασχόληση είναι μερική. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται κατ’ ελάχιστο σε 12 μήνες με πλήρη ή μερική απασχόληση, ενώ δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Οι προτείνοντες βουλευτές

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΜΒΑΚΑ ΤΖΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΦΗ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΓΝΗ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ