cm3

 Ομιλία Παναγιώτας Δριτσέλη για τον ρόλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, στα πλαίσια της ανοιχτής διαβούλευσης που οργάνωσαν τα τμήματα Αθλητισμού και Δημόσιας Διοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ.

 Από την πλευρά μου θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την συμπαράστασή μου στους εργαζόμενους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και να υπογραμμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ θα σταθεί δίπλα σε όλους τους εργαζόμενους που στοχοποιούνται από τις μνημονιακές πολιτικές. Η προστασία του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασικό άξονα της δικής μας αριστερής κοσμοθεώρησης, βασικό πυλώνα της ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης του Κράτους που προτείνουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πρέπει να αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης του αθλητισμού ως κοινωνικό αγαθό και βέβαια τον βασικό φορέα άσκησης της εθνικής πολιτικής για τον αθλητισμό. Τα χαρακτηριστικά που αποδίδουμε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι πρώτον η αναβάθμιση του ρόλου της στον εθνικό επιτελικό αθλητικό σχεδιασμό, δεύτερον η προστασία και η αξιοποίηση της εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει και τρίτον η διασφάλιση της οργανωτικής, οικονομικής και διοικητικής της αυτοτέλειας. Αυτοί οι τρεις άξονες είναι θεμελιώδεις στον τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ αντιλαμβάνεται τον ρόλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Σε ότι αφορά τα διάφορα σχέδια οργανογραμμάτων που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, θα πρέπει καταρχήν να σημειωθεί ότι καταρτίστηκαν χωρίς να ζητηθεί ούτε στο ελάχιστο η γνώμη των εργαζομένων, η πολιτική ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δεν πρόταξε το παραμικρό ανάχωμα στις αιτιάσεις της τρόικα για απολύσεις και φυσικά δεν αναμένεται να πράξει και κάτι διαφορετικό στην συνέχεια. Στα μνημονιακά αυτά σχέδια, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συρρικνώνεται δραματικά και υποβαθμίζεται και ποσοτικά και ποιοτικά.

Το πρώτο συμπέρασμα που αναδύεται από την συγκριτική μελέτη των διαφόρων σχεδίων οργανογραμμάτων είναι ότι οι διοικητικές δομές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού συρρικνώνονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Το ζήτημα δεν είναι όμως μόνο ποσοτικό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των προτεινόμενων συγχωνεύσεων. Οι δομές και οι υπηρεσίες που αφορούν στην μαζική άθληση, στον μη ανταγωνιστικό αθλητισμό, στην διατροφή, στην υγεία και στην ανάπτυξη του μη επαγγελματικού αθλητισμού σχεδόν εξαφανίζονται. Εν αντιθέσει, η έμφαση της διοικητικής αυτής αναδιάρθρωσης δίδεται στον επαγγελματικό αθλητισμό και βέβαια στα σχέδια εκποίησης της περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Είναι σαφές ότι για την κυβέρνηση ο αθλητισμός δεν είναι κοινωνικό αγαθό, αλλά εμπορική αξία την οποία παραδίδει στην ιδιωτική σφαίρα. Είναι επίσης πασιφανές, ότι ο μαζικός αθλητισμός δεν αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης και της τρόικα και αυτό φάνηκε άλλωστε και σε επίπεδο χρηματοδότησης σε σχέση με τέτοιου είδους δράσεις από τον προϋπολογισμό. Να σημειωθεί ότι ο φετινός προϋπολογισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων ετών και οι μνημονιακές δεσμεύσεις για επιπλέον περικοπές στις δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας που έχουν υπογραφεί στο επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο, προβλέπουν ακόμα μεγαλύτερες περικοπές μέχρι και το 2016.

Καθίσταται λοιπόν ξεκάθαρο ότι η μνημονιακή αντιμεταρρύθμιση έχει ως στόχο την απόλυτη εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, το ξεπούλημα των αθλητικών υποδομών και την παράδοση της μαζικής άθλησης και της δημόσιας υγείας στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ήδη τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι εμφανή. Αθλητικά σωματεία στα όρια της απόγνωσης, αύξηση των χρεώσεων για χρήσεις αθλητικών δομών, ακόμα και για συμμετοχή παιδιών σε αθλητικές εκδηλώσεις, απόσυρση του Κράτους από την χρηματοδότηση και την συντήρηση αθλητικών υποδομών εθνικής σημασίας, σχέδια ξεπουλήματος των ολυμπιακών εγκαταστάσεων είναι ορισμένα μόνο από αυτά. Είναι λοιπόν προφανές ότι για τον αθλητισμό που δεν σχετίζεται με το κέρδος, το μνημονιακό Κράτος δεν επιθυμεί πλέον καμία συμμετοχή, γεγονός που επιβεβαιώνεται και στο επίπεδο της προτεινόμενης νέας διοικητικής δομής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η δική μας θέση ως ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ για τον αθλητισμό είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Στην δική μας οπτική για την άθληση, ο μαζικός αθλητισμός, η δημόσια υγεία και η λαϊκή αναψυχή θα πρέπει να αποτελούν τα σημεία αφετηρίας και στόχευσης των κρατικών πολιτικών. Το κόστος στήριξης αυτών των πολιτικών εκτιμούμε ότι είναι πολύ μικρότερο από το όφελος που θα αποφέρουν στους πολίτες, στην κοινωνία και στο δημόσιο εν γένει. Στο πλαίσιο αυτό στεκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, η πολύτιμη εμπειρία των οποίων στα θέματα αυτά πρέπει να αξιοποιηθεί, είμαστε κάθετα αντίθετοι με τα σχέδια απολύσεων της τρόικα και της κυβέρνησης και απαιτούμε την στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς όφελος της κοινωνίας και της υγείας των πολιτών.

Στο πρόγραμμά μας για την ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στον αθλητισμό προτείνουμε ένα «Ενιαίο κοινωνικό και δημοκρατικό σύστημα για την φυσική αγωγή και τον αθλητισμό». Βασικοί του πυλώνες είναι η αποκατάσταση των πόρων για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, την μαζική άθληση και την δημόσια υγεία.

Σε σχέση δε με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, οι βασικοί μας άξονες είναι οι ακόλουθοι :

  1. Επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων της κεντρικής διοίκησης του κρατικού φορέα για τον αθλητισμό.
  2. Εξασφάλιση ενιαίου κέντρου άσκησης αθλητικής πολιτικής από το κράτος
  3. Αύξηση των πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την ανάπτυξη του αθλητισμού και για την δημιουργία έργων υποδομής
  4. Σαφής διάκριση της κυβερνητικής λειτουργίας από την διοικητική, εξοστρακισμός των κομματικών μηχανισμών, του ρουσφετιού και των πελατειακών σχέσεων και εξασφάλιση της αυτοτέλειας της δημόσιας διοίκησης από κομματικές παρεμβάσεις.
  5. Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, οικονομική αναβάθμιση και δημιουργική αξιοποίησή του.
  6. Επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου και της κατεύθυνσης για την ανάπτυξη του αθλητισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική πλευρά της άθλησης και στην ανάπτυξη του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού. Εξυπακούεται και η εξασφάλιση των ανάλογων κονδυλίων και η επαρκής χρηματοδότηση αυτών των πολιτικών.
  7. Θεσμοθέτηση ενός δημοκρατικού πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στους αθλητικούς και περιφερειακούς φορείς.

Με βάση όλα τα παραπάνω, το γενικό μας πλαίσιο προσδιορισμού του νέου επιτελικού ρόλου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αφορά σε δύο πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Αφενός στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην αξιοκρατία και στην ισόρροπη ανάπτυξη στα διάφορα επίπεδα της αθλητικής δραστηριότητας. Αφετέρου στον συνολικό εκδημοκρατισμό του αθλητικού εποικοδομήματος και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων από το Κράτος υπηρεσιών, προκειμένου να καλύψουν τις διευρυμένες ανάγκες για άθληση της νεολαίας και των πολιτών.

Κλείνοντας, θα ήθελα για ακόμα μία φορά να υπογραμμίσω ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ ο αθλητισμός αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κοινωνική αξία, θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό, η αποκατάσταση του οποίου είναι η πρώτη προτεραιότητα. Καλούμε στο πλαίσιο αυτό τους εργαζόμενους, την κοινωνία και τον αθλητικό κόσμο σε κοινή συστράτευση για την αποτροπή των μνημονιακών σχεδίων διάλυσης του Κράτους και για την ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στον αθλητισμό.