Για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και την ανόρθωση της υπαίθρου.

H τρικομματική κυβέρνηση, συνεχίζοντας το αρνητικό έργο των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων, επιχειρεί την εξόντωση του μικρομεσαίου αγρότη, επιλέγει, μέσω της επιβολής, μιας άνευ προηγουμένου φορολογικής βίας, την διάλυση των αγροτικών κοινοτήτων και την εκχώρηση της ελληνικής γης στις τράπεζες και στην διεθνή αγρο-βιομηχανία των πολυεθνικών της χημείας και των φυτοφαρμάκων.

Το αγροτικό εισόδημα στο πλαίσιο αυτό γίνεται αντικείμενο φορολογικής ληστείας, την ίδια στιγμή που το ελληνικό γεωργικό προϊόν απαξιώνεται. Με την πολιτική αυτή τα αδιέξοδα για τον αγρότη πολλαπλασιάζονται, με αποτέλεσμα την ερήμωση της αγροτικής γης και το σταδιακό ξεπούλημά της. Οι δομές οικονομικής στήριξης των αγροτών, όπως η Αγροτική Τράπεζα, χαρίζονται σε ιδιώτες έναντι πινακίου φακής και οι παραγωγικές δομές της αγροτικής μεταποίησης (Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, Δωδώνη) εκποιούνται.

Με τον τελευταίο φορολογικό νόμο θεσπίζονται επίσης φορολογικές επιβαρύνσεις σε όλα τα επίπεδα. Οι αγρότες για το 2013 θα δουν την φορολόγησή τους να αυξάνεται, καθώς υπάγονται πλέον στις νέες φορολογικές κατηγορίες, ενώ από το μεθεπόμενο έτος θα λογίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, θα αναγκαστούν να κρατούν βιβλία εσόδων εξόδων, θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, ενώ η φορολογική πίεση θα ενταθεί και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Παρά τα αντιθέτως ειωθότα από τον υπουργό οικονομικών, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τις μικρές και μεσαίες αγροτικές παραγωγές οι οποίες, αν εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις, θα οδηγηθούν στον φορολογικό στραγγαλισμό.

Την ίδια στιγμή που η φορολογική επίθεση στον αγροτικό κόσμο εντείνεται βλέπουμε το κόστος παραγωγής να αυξάνεται, με ευθύνη της κυβέρνησης. Η επιστροφή του ΦΠΑ καθώς και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο που καταναλώνεται για την αγροτική παραγωγή θα εξαρτάται πλέον από τα έσοδα – έξοδα των αγροτών. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι έχει αυξηθεί ο Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ενώ την ίδια στιγμή μειώθηκε το ποσοστό με το οποίο υπολογίζονται οι επιστροφές ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος. Τέλος, ένας ακόμη νεωτερισμός της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι και η επικείμενη φορολόγηση των αγροτεμαχίων, απαξιώνοντας έτσι περαιτέρω την αγροτική γη και την παραγωγική της αξία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ έχει καταθέσει ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και του μικρού και μεσαίου αγροτικού εισοδήματος. Κύριοι άξονες του προγράμματος αυτού είναι η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων των αγροτών, μέσω συγκεκριμένων δράσεων και παρεμβάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη την πολλαπλότητα και την πολυμορφία της ελληνικής γεωργίας. Η στήριξη του ποιοτικού ελληνικού αγροτικού προϊόντος, η ορθολογική και οικολογική ανάπτυξη της γεωργικής δραστηριότητας και η δημιουργία ενός προστατευτικού θεσμικού πλαισίου για την διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων αποτελούν θεμελιώδη αξιώματα της πρότασής μας για τον αγροτικό κόσμο.

Η πρόταση της Αριστεράς για τον αγροτικό κόσμο εμπεριέχει επίσης και την διεκδίκηση της ριζικής αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αύξηση των δαπανών της Ε.Ε. για τη γεωργία και η ριζική ανακατανομή των πόρων υπέρ των μεσογειακών προϊόντων και των μικρομεσαίων αγροτών, καθώς και η στήριξη του εισοδήματος των μικρομεσαίων αγροτών με τιμές πάνω από το κόστος παραγωγής αποτελούν θεμελιώδεις στόχους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ στέκεται δίπλα στον δίκαιο αγώνα των αγροτών, στηρίζει τα αιτήματά τους και δεσμεύεται ότι στα πλαίσια της αριστερής διακυβέρνησης θα εφαρμόσει όλες εκείνες τις απαραίτητες πολιτικές για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και την ανόρθωση της υπαίθρου σε όφελος των κοινωνικών αναγκών.

 

Παναγιώτα Δριτσέλη

Βουλευτής Τρικάλων ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ