Για την ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στον αθλητισμό…

 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ανασυγκρότησης που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, κεντρικό σημείο αποτελεί η αποκατάσταση όλων των κοινωνικών αγαθών που έχουν διαλύσει οι μνημονιακές πολιτικές. Ένα από αυτά είναι και ο αθλητισμός. Από την διάλυση μέσω της άκρατης εκμετάλλευσης, των σκανδάλων και της άγριας εμπορευματοποίησης που υπέστη ο ελληνικός αθλητισμός στις «ένδοξες» μέρες, σήμερα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο κατάρρευσης μέσω της καθολικής οικονομικής απαξίωσης που του επιβάλλεται από κυβέρνηση και δανειστές.

Ο φετινός προϋπολογισμός μείωσε δραματικά τους πόρους για την λειτουργία των αθλητικών δομών και την άθληση του πληθυσμού της χώρας. Η κυβέρνηση σήμερα αποσύρεται άτακτα από κάθε πολιτική μέριμνας για τον αθλητισμό ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να ξεπουλήσει τις δημόσιες αθλητικές υποδομές. Την ίδια στιγμή, ο επαγγελματικός αθλητισμός συνεχίζει να λειτουργεί με την λογική της διαπλοκής ανάμεσα σε οικονομικά συμφέροντα, μιντιακή ολιγαρχία και καταρρέουσες πολιτικές ελίτ.

Η αποκατάσταση του αθλητισμού ως κοινωνικό αγαθό και η απόδοση του στην βάση της κοινωνίας αποτελούν ουσιαστικές προτεραιότητες μιας αριστερής διακυβέρνησης. Σε αντιδιαστολή με την πολιτική της οικονομικής απαξίωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ έχει αναπτύξει τις δικές του αξιακές και πολιτικές θέσεις για τον αθλητισμό, αλλά και ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικών παρεμβάσεων και οικονομικών προτεραιοτήτων σε σχέση με το θέμα.

Αφετηρία της αριστερής πολιτικής πρότασης αποτελεί η άμεση αποσαφήνιση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στην πολιτεία και τον αθλητισμό. Η πολιτεία έχει την ευθύνη να χρηματοδοτεί τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στηρίζοντας την ανάπτυξη των ερασιτεχνικών αθλητικών δραστηριοτήτων και την μαζική άθληση. Από την άλλη πλευρά, ο επαγγελματικός αθλητισμός αποτελεί αντικείμενο των οικονομικών και διοικητικών ελεγκτικών μηχανισμών. Η χρηματοδότηση του επαγγελματικού αθλητικού θεάματος δεν είναι υποχρέωση της πολιτείας ενώ για τις επαγγελματικές αθλητικές εταιρίες το κράτος οφείλει να εφαρμόζει ότι ακριβώς ισχύει για τις υπόλοιπες εταιρίες, χωρίς καμία ανοχή σε φορολογικές ή ασφαλιστικές εξαιρέσεις.

Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη του αθλητισμού στην εκπαίδευση μέσω της αναβάθμισης της φυσικής αγωγής στο πρόγραμμα και στη ζωή του σχολείου. Η φυσική αγωγή αποτελεί πέρα από συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μέσο κοινωνικής και ψυχολογικής ολοκλήρωσης. Διαδραματίζει επίσης σημαντικότατο ρόλο στην διασφάλιση ενός καλού επιπέδου υγείας για το σύνολο του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητα αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμμάτων της φυσικής αγωγής και η αναβάθμιση του μαθήματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Σημαντικό σημείο επίσης της πολιτικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ για τον αθλητισμό αποτελεί η ανάδειξη του αθλητικού σωματείου ως αγωνιστικού δημοκρατικού κύτταρου, στο οποίο η αθλητική δραστηριότητα θα συνδυάζεται με την προστασία των ελεύθερων χώρων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται και αναδεικνύει τα δικαιώματα των αθλητών σε ότι αφορά την θεσμική τους προστασία από την εκμετάλλευση της αθλητικής τους «υπεραξίας», την ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη και την διασφάλιση της συμμετοχής τους στα όργανα διοίκησης του αθλητισμού.

Τέλος, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ για τον αθλητισμό περιλαμβάνει τον σεβασμό και την αναβάθμιση των δικαιωμάτων των φιλάθλων μέσω της στήριξης των συλλογικοτήτων εκείνων που διεκδικούν τα δικαιώματά τους για δημοκρατικές συλλογικές μορφές διοίκησης και ιδιοκτησίας, για περιορισμό της οικονομικής εκμετάλλευσης, για την προστασία από την αστυνομική καταστολή, την τυφλή βία και τον ρατσισμό.

 

Δριτσέλη Παναγιώτα

Βουλευτής Τρικάλων ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ