ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων :

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

 

Θέμα: Κατάργηση διαθεσμότητας ΕΠΑΛ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο 82 του ν.4172/13 τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 2.122 εκπαιδευτικοί, ενώ 302 εκπαιδευτικοί μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις. Μετά από αυτό δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 82 καταργήθηκαν διαμιάς 50 ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ). Οι επιπτώσεις αυτής της κατάργησης, σύμφωνα και με την επιστολή της ΟΛΜΕ προς όλους τους βουλευτές, θα είναι:

«(α) Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) καταργείται ολόκληρος ο τομέας Υγείας – Πρόνοιας, που περιλαμβάνει το 20,3% των μαθητών/μαθητριών της ΤΕΕ, και ο τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, με το 2,6% του μαθητικού πληθυσμού της δημόσιας ΤΕΕ. Συνολικά, οι τομείς αυτοί καλύπτουν ποσοστό 22,9%, δηλαδή περίπου το 1/4 του μαθητικού δυναμικού της ΤΕΕ. Ο τομέας Υγείας – Πρόνοιας λειτουργεί σε 204 ΕΠΑΛ και ο τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών σε 60 ΕΠΑΛ. Το σύνολο των ΕΠΑΛ που καλύπτουν αυτές τις δύο μόνο ειδικότητες είναι 387. Αυτό σημαίνει ότι με την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων πάνω από το 50% των ΕΠΑΛ θα έχουν πρόβλημα λειτουργίας από την επόμενη χρονιά και πιθανόν να κλείσουν, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν ως υπεράριθμοι χιλιάδες εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων (γενικών και ειδικών μαθημάτων) και χιλιάδες μαθητές να υποχρεωθούν να αναζητήσουν άλλη σχολική στέγη.

(β) Στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) καταργούνται 8 ειδικότητες: Αισθητικής, Κομμωτικής, καθώς και οι ειδικότητες Υγείας – Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών, στις οποίες φοιτούν περίπου το 60% του μαθητικού πληθυσμού των ΕΠΑΣ. Αυτό θα οδηγήσει μαθηματικά στο κλείσιμο αυτών σχολείων άμεσα.

Οι επιπτώσεις

Με την ψήφιση και την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων οι συνέπειες αναμένεται να είναι κυριολεκτικά καταστροφικές:

•2.500 εκπαιδευτικοί θα τεθούν σε διαθεσιμότητα με μόνη προοπτική την οριστική απόλυση μετά από 8 μήνες.

•Πάνω από 20.000 μαθητές που φοιτούν σε αυτούς τους τομείς και ειδικότητες δεν θα βρίσκουν το σχολείο τους το Σεπτέμβρη, αλλά και κάθε Σεπτέμβρη στο εξής, καθώς αυτές οι ειδικότητες δεν θα προσφέρονται στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο μέλλον.

•Ο ιδιωτικός τομέας καραδοκεί να καρπωθεί την «πελατεία» που θα προκύψει. Τα ιδιωτικά ΕΠΑΛ και ΙΕΚ, που έχουν ήδη ιδιαίτερη ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς, θα ενισχυθούν σημαντικά. Οι γονείς πολλών παιδιών θα υποχρεωθούν να καλύψουν μια επιπλέον υπέρογκη δαπάνη σε συνθήκες ακραίας οικονομικής δυσπραγίας.

•830 πολυδάπανα εργαστήρια, που κατασκευάστηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού την τελευταία 15ετία, θα τεθούν σε αχρηστία ή θα εκποιηθούν.

•Τελικά, η πλήρης υποβάθμιση της δημόσιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, παρά τις κατά καιρούς αντίθετες διακηρύξεις του Υπουργείου Παιδείας, θα είναι μια σκληρή πραγματικότητα».

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί να διδάξουν ούτε στους μαθητές της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ ούτε στους μαθητές της Β΄ τάξης των ΕΠΑΣ, ούτε να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μετεξεταστέων μαθητών. Δεν είναι δυνατόν τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για πρακτικούς – λειτουργικούς λόγους να λειτουργήσουν τα σχολεία σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας των παραπάνω ειδικοτήτων με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

Δεν υπάρχει καμιά μελέτη που να εισηγείται την μη αναγκαιότητα λειτουργίας αυτών των τομέων και ειδικοτήτων. Αντίθετα, πολλοί λόγοι επιβάλλουν την επαναφορά των τομέων και ειδικοτήτων αυτών στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ, όπως: η μελέτη αποτύπωσης που συντάχθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ αποδεικνύει τη θετική δυναμική τους, η Ευρωπαϊκή εμπειρία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δείχνει πως υπάρχουν και λειτουργούν στην πλειοψηφία των χωρών, το γεγονός ότι οι ειδικότητες αυτές είναι πολύ υψηλά στις επιλογές των μαθητών και έχουν γενικά καλή επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και το γεγονός πως η αφαίρεσή τους δημιουργεί προβλήματα ισορροπίας φύλου στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ (στις ειδικότητες που καταργούνται σπουδάζει η πλειοψηφία των μαθητριών της ΤΕΕ).

Επίσης, με την παρ. 11 του ίδιου άρθρου επιβάλλονται υποχρεωτικές μετατάξεις στους εκπαιδευτικούς, παρά το γεγονός πως εκκρεμούν ακόμα διαδικασίες εθελοντικών μετατάξεων εκπαιδευτικών, που δεν υλοποιούνται αυθαίρετα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτείται η κατάργηση του άρθρου 82 του ν.4172/13.

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

1.Καταργείται από τη δημοσίευση του νόμου 4172/13, το άρθρο 82 του νόμου αυτού.

2.Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία που καταργήθηκαν με την παρ. 1 του αρ. 82 του ν.4172/13 επανέρχονται στην υπηρεσία τους και στις θέσεις που κατείχαν πριν τις 22 Ιουλίου 2013. Εκπαιδευτικοί που συνταξιοδοτήθηκαν μετά από παραίτησή τους μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία. Το διάστημα από 22/7/2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρείται ότι κατείχαν τη θέση στην οποία βρίσκονταν στις 22/7/2013 για κάθε εργασιακό ή συνταξιοδοτικό δικαίωμά τους.

3.Οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στην άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα αντίστοιχα και σε διοικητικές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας διενεργούνται μόνο εθελοντικά μετά από προκήρυξη των οργανικών θέσεων και με την ισχύουσα νομοθεσία.

4.Καταργείται κάθε διαπιστωτική πράξη και Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας που εκδόθηκε για την υλοποίηση του άρθρου 82 του ν.4172/13

Οι προτείνοντες βουλευτές

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΜΒΑΚΑ ΤΖΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΦΗ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΓΝΗ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ