530467 197620910375047 798447988 n

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Αφαίρεση της κατάργησης της ειδικότητας εκπαιδευτικών ΠΕ 17.13.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προτείνουμε στο ν. 4172/2013 περί διατάξεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Κεφάλαιο Β΄ και Άρθρο 82, που αφορά στην κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να αφαιρεθεί η κατάργηση της ειδικότητας εκπαιδευτικών ΠΕ 17.13 των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, δεδομένου ότι:

Α) Η κατάργηση της ειδικότητας εκπαιδευτικών ΠΕ 17.13  στο ν. 4172/2013 Κεφ. Β άρθρο 82 των αποφοίτων του τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης είναι λανθασμένη. Ο νόμος αυτός αφορούσε κατάργηση ειδικοτήτων εκπαιδευτικών που δίδασκαν στα ΕΠΑΛ στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των σχολείων αυτών. Η ειδικότητα ΠΕ 17.13 δεν δίδασκε ποτέ στα ΕΠΑΛ.

Β) Οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, είχαν τη δυνατότητα να διδάσκουν σε πρώτη ανάθεση τα μαθήματα της ειδικότητάς τους στα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας (π.χ. Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική, Επεξεργασία μουσικού κειμένου με Η/Υ, Στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας, Ανάλυση ηχητικών σημάτων με Η/Υ, Πρωτόκολλα Ψηφιακής Μουσικής Επικοινωνίας, Πολυμέσα και Μουσική, Μουσικές Βάσεις Δεδομένων, Εφαρμογές Μουσικού Λογισμικού, Ψυχολογία της Μουσικής-Ψυχοακουστική, Μουσική και Στατιστική, Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κτλ). Οι απόφοιτοι αυτού του τομέα, κατά παγιωμένη διεθνή πρακτική, είναι αυτοί που αναλαμβάνουν την διδασκαλία των προαναφερθέντων μαθημάτων σε Μουσικά Σχολεία.

Γ) Το προφανές λάθος ενισχύεται από το γεγονός ότι έχει παραμείνει ως ειδικότητα εκπαιδευτικού η ΠΕ 17.14 αποφοίτων από το τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για τα ίδια μαθήματα και με σχεδόν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα (που αναγράφονται στο ίδιο ΦΕΚ 119/19-05-2003) με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. Επιπλέον μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 τα δύο παραπάνω τμήματα ήταν αντίστοιχα για τις μεταγραφές φοιτητών (επειδή ακριβώς έχουν αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών). Έτσι πολλοί φοιτητές που εισάγονταν στο τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ελάμβαναν μεταγραφή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στο τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης. Η αντιστοιχία αυτή έπαψε ξαφνικά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 χωρίς να ερωτηθούν τα τμήματα (και χωρίς να αλλάξουν τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων) αφήνοντας πολλούς φοιτητές χωρίς το δικαίωμα μεταγραφής.

Δ) Η νομοθετηθείσα κατάργηση της ειδικότητας εκπαιδευτικών ΠΕ 17.13 έχει οδηγήσει τους αποφοίτους του τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που στο παρελθόν όχι μόνο έχουν διδάξει αλλά και εισάγει και οργανώσει αυτά τα μαθήματα στα Μουσικά Σχολεία της χώρας, να αποκλείονται αναίτια από την συνέχιση του διδακτικού τους έργου και δεν τους επιτρέπεται καν να κάνουν αίτηση πρόσληψης.

Ε) Στα ΦΕΚ 1382Β/13-7-2009 και ΦΕΚ 119/19-05-2003, ορίζονται σαφώς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και ότι οι απόφοιτοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να διδάξουν ως εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης τα μαθήματα της ειδικότητάς τους σε μουσικά σχολεία.

Ζ) Το λάθος αυτό αντίκειται σε κάθε επιστημονική και ακαδημαϊκή δεοντολογία και πρακτική.

Με το σκεπτικό αυτό και για την αποκατάσταση της λαθεμένης κατάργησης της ειδικότητας εκπαιδευτικών ΠΕ 17.13, προτείνουμε την ακόλουθη τροπολογία.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 82 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4172/2013 (πίνακας με αριθμό 7), αφαιρείται η κατάργηση της ειδικότητας εκπαιδευτικών ΠΕ 17.13.

 

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2014

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ανδρέας Ξανθός

Τάσος Κουράκης

Κώστας Δερμιτζάκης

Μαρία Διακάκη

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Γιώργος Σταθάκης

Χρήστος Καραγιαννίδης

Γιώργος Πάντζας

Παναγιώτα  Δριτσέλη

Χρήστος Μαντάς

Τζένη Βαμβακά

Θεανώ Φωτίου

Μαρία Κανελλοπούλου