ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων :

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

 

Θέμα: Καθηγητές Εφαρμογών ΤΕΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι καθηγητές εφαρμογών ΤΕΙ, οι οποίοι το 2001 μεταπήδησαν σε προσωποπαγή θέση όπως και όλες οι υπόλοιπες βαθμίδες καθηγητών όλων των ΤΕΙ όλης της χώρας, εφόσον έχουν αποκτήσει τα προσόντα, δικαιούνται έστω μια φορά να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα που έδωσε ο ν.2916/2001 σε όλους για μετατροπή της θέσης τους σε τακτική και στην συγκεκριμένη περίπτωση επίκουρου καθηγητή. Τη διαδικασία αυτή   ακολούθησαν όλα τα μέλη ΕΠ ΤΕΙ για τουλάχιστον μία φορά.

Ο ν.4009/2011 παρέλειψε να ορίσει τι θα γίνει με τους καθηγητές εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση, ενώ ρύθμισε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Οι νομικές υπηρεσίες των Ιδρυμάτων αποφάνθηκαν ότι εφόσον ο ν.2916/2001 δεν έχει καταργηθεί στο συγκεκριμένο άρθρο. Ως συνέπεια, μέλη ΕΠ στη βαθμίδα καθηγητή εφαρμογών ζουν σε κατάσταση εργασιακής ομηρίας, διότι ενώ έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και αναμένουν το ΦΕΚ της μετατροπής της θέσης τους, τους αφαιρείται αναδρομικά το δικαίωμα που όλα τα υπόλοιπα μέλη ΕΠ έχουν αξιοποιήσει. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται άνιση μεταχείριση επιστημονικού προσωπικού διαφορετικών βαθμίδων μέσα στα ίδια Ιδρύματα.

Η τροπολογία δεν επιφέρει κανένα επιπλέον οικονομικό κόστος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η παράγραφος 4 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής:

Μετά την περίπτωση δ της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011 προστίθεται περίπτωση ε), ως εξής: «ε) Για τους καθηγητές εφαρμογών που από το 2001 κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση επίκουρου καθηγητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το εδ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’), εφόσον υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο μέλος ΕΠ για τη μετατροπή της θέσης του.».

Οι προτείνοντες βουλευτές

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΜΒΑΚΑ ΤΖΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΦΗ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΓΝΗ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ