ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων :

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Θέμα: Μετεγγραφές φοιτητών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επειδή σε συνθήκες κρίσης ολοένα και περισσότεροι νέοι και νέες αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους εκτός του τόπου διαμονής τους, είναι επιβεβλημένο να υιοθετηθεί ρύθμιση με την οποία δεν δίνεται εξ ολοκλήρου λύση στο ζήτημα, αφού αυτή θα προέκυπτε μόνο από τη δημιουργία δημόσιων υποστηρικτικών υποδομών φοιτητικής μέριμνας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση γίνεται προσπάθεια άρσης των κοινωνικών αποκλεισμών για τους νέους και τις νέες που εκ των πραγμάτων δεν έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Σχολή ή στο Τμήμα επιτυχίας τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Το άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 34: Μετεγγραφές

1. Δικαίωμα για αίτηση μετεγγραφής έχουν επιτυχόντες των οποίων το ετήσιο, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, οικογενειακό κατά κεφαλήν εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 12.000 ευρώ.

2. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες (διαζευγμένοι, με αποθανόντα σύζυγο, ανύπαντρους γονείς, κ.λπ.) και τους επιτυχόντες που είναι τυφλοί ή πάσχοντες από κώφωση ή νεφροπαθείς ή δύο μέλη της οικογένειάς τους (γονείς, αδέλφια) γενικά ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’) και σε κάθε περίπτωση άτομα που πάσχουν με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που την έχουν κατά την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ή την απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, η δυνατότητα μετεγγραφής δεν λαμβάνει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Η δυνατότητα αυτή ισχύει και για όσους έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α’ ή β’ βαθμού, καθώς επίσης και για όσους έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις με τη διαδικασία των ενδοσχολικών εξετάσεων της κατηγορίας 5% με τις ίδιες προβλεπόμενες παθήσεις από την Υ.Α. Φ151/122732/Β6 (ΦΕΚ 1612 Β’), επιβεβαιωμένες από επταμελή επιτροπή όπως απαιτείται από τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’).

3. Για τα παιδιά τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών η δυνατότητα μετεγγραφής δεν λαμβάνει υπόψη εισοδηματική κριτήρια.

4. Για τις περιπτώσεις όπου ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειας είναι άνεργο, λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση αυτή στο τελευταίο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

5. Για τις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση ισχύει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου.

6. Για τις περιπτώσεις αιτήσεων μετεγγραφής και όταν αυτές αφορούν Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ υποδοχής εκτός των νομών Αττικής ή Θεσσαλονίκης, δεν ισχύει ο περιορισμός του εισοδηματικού κριτηρίου.

7. Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσοι φοιτητές εντάσσονται στις παραγράφους 2 έως και 5 του παρόντος άρθρου.

8. Η δυνατότητα μετεγγραφής ισχύει για όσους φοιτητές δεν είναι επί πτυχίω με προτεραιότητα στους πρωτοετείς φοιτητές.

9. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας για έως τρία αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές, κατά την έννοια της υπ’ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ‘Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων’ (ΦΕΚ Β’ 874) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κάθε αντίθετη σχετική διάταξη νόμου καταργείται».

Οι προτείνοντες βουλευτές

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΜΒΑΚΑ ΤΖΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΦΗ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΓΝΗ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ