ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς του Υπουργούς

–          Παιδείας και Θρησκευμάτων

–          Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

–          Εσωτερικών

Θέμα: Σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης και μαθητείας και το Μνημόνιο Συνεργασίας για το δυικό σύστημα εκπαίδευσης

Στις 8 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Λοβέρδος ανέφερε από το βήμα της Βουλής ότι «[..]τον Νοέμβριο, ξεκινά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και μαθητείας ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.»

Νωρίτερα, στις 21 Ιουλίου 2014, είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση στο ΥΠΑΙΘ με θέμα συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης σύνδεσης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, η Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  του Ο.Α.Ε.Δ, κυρία  Αθανασία Θεοδωρίδου και συναρμόδιοι φορείς  για το  Πρόγραμμα της Μαθητείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4186/2013 κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της «Τάξης Μαθητείας» καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων περί Μαθητείας ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και ο τρόπος κάλυψης των δαπανών, οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτών καθώς και η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αποζημιώσεις των μαθητών και των εργοδοτών κατά την διάρκεια της Μαθητείας.

Επιπλέον, τον Μάιο του 2013, εκπονήθηκε από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων», για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Στον συγκεκριμένο «Σχέδιο Δράσης», στις προτεραιότητες της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου αναφέρεται και η επέκταση προσαρμοσμένου συστήματος μαθητείας (δυικό σχήμα).

Για το συγκεκριμένο Μνημόνιο Κατανόησης σχετικά με το δυικό σύστημα εκπαίδευσης μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και τη λειτουργία των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει στις 8/11/2013 την υπ. αριθμ. . 436/3638 ερώτηση, η οποία όμως ποτέ δεν απαντήθηκε.

Τέλος, σε σχετική ερώτηση με αρ.πρωτ.11498/06-06-2013 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το ίδιο θέμα, το Υπουργείο Εσωτερικών δήλωνε ότι  «η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των Ελληνικών και Γερμανικών Αρχών δε στοχεύει στην υποκατάσταση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αλλά στη μεταφορά τεχνογνωσίας…» και ότι «πρόκειται για ένα πρότυπο δυαδικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του οποίου την τεχνογνωσία θα προωθήσουμε στην Ελλάδα».

Επειδή είναι απαράδεκτο να απαξιώνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενημέρωση

Επειδή υπάρχουν ενδείξεις ότι δρομολογείται εν κρυπτώ υποκατάσταση του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης

Επειδή επιλέγεται η άκριτη υιοθέτηση ενός μοντέλου, λαμβάνοντας ως δεδομένα ότι είναι επιτυχημένο και επίσης ότι δεν μπορεί να παραχθεί καμία μεταρρυθμιστική πρόταση από τους αρμόδιους ελληνικούς φορείς,

Επειδή προδιαγράφεται και φαίνεται να θεσμοθετείται ένας αενάως κύκλος μαθητείας-  ανεργίας – επανακατάρτισης, όπου θα χρηματοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια στο όνομα της μείωσης της  ανεργίας στους νέους και της επιτυχούς σύνδεσης με την αγορά εργασίας

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 1. Βάσει ποιας μελέτης προχωρά το Υπουργείο στο σχεδιασμό του Προγράμματος της Μαθητείας; Εάν υπάρχει κάποια μελέτη, από ποιον εκπονήθηκε και πως καλύφθηκε το κόστος της μελέτης αυτής;
 2. Βάσει ποιων αναπτυξιακών αναγκών και ποιου αναπτυξιακού προγράμματος σκοπεύει το Υπουργείο να υλοποιήσει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας;
 3.  Ποιος θα είναι ο ρόλος και οι παρεμβάσεις των Γερμανικών, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, στον Εθνικό σχεδιασμό κατάρτισης και μαθητείας;
 4.  Με ποιους τρόπους εμπλέκονται στο σχεδιασμό του Υπουργείου για τη Μαθητεία οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ), τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασία και ο ΟΑΕΔ;
 5. Σε ποια φάση βρίσκεται η έκδοση των απαιτούμενων Κ.Υ.Α. για την υλοποίηση του θεσμού της Μαθητείας;
 6. Από ποια κονδύλια θα επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο θεσμό της Μαθητείας; Θα είναι η τάξη μαθητείας υποχρεωτική και στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.;
 7. Ποίος είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουν οι τοπικοί Δήμοι και οι Περιφέρειες;

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Όλα τα σχετικά έγγραφα με το Μνημόνιο Κατανόησης του δυικού συστήματος εκπαίδευσης.
 2. Τυχόν μελέτες και αναλυτικοί πίνακες δαπανών και εταιρών στις οποίες ανατέθηκαν, που έχουν εκπονηθεί από τον Ιούνιο του 2012 και αφορούν θέματα Κατάρτισης και Μαθητείας.
 3. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Μαθητεία
 4. Την αναπτυξιακή μελέτη στην οποία θα βασίζεται το μοντέλο σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας που προωθεί το Υπουργείο.

 

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Χρήστος Μαντάς

Τάσος Κουράκης

Δημήτρης Στρατούλης

Κώστας Μπάρκας

Τζένη Βαμβακά

Γιώργος Πάντζας

Θεανώ Φωτίου

Απόστολος Αλεξόπουλος

Γιάννης Αμανατίδης

Έφη Γεωργοπούλου

Παναγιώτα Δριτσέλη

Μαρία Κανελλοπούλου

Αλέξης Μητρόπουλος

Μαρία Μπόλαρη

Χρήστος Καραγιαννίδης

Γιάννης Σταθάς

Online παρακολούθηση απάντησης συναρμοδίων Υπουργείων