Ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ για τον αθλητισμό.

 

Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ για την διακυβέρνηση της χώρας, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης του αθλητισμού ως κοινωνικό αγαθό και βέβαια τον βασικό φορέα άσκησης της εθνικής πολιτικής για τον αθλητισμό. Τα χαρακτηριστικά που αποδίδουμε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι πρώτον η αναβάθμιση του ρόλου της στον εθνικό επιτελικό αθλητικό σχεδιασμό, δεύτερον η προστασία και η αξιοποίηση της εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει και τρίτον η διασφάλιση της οργανωτικής, οικονομικής και διοικητικής της αυτοτέλειας. Αυτοί οι τρεις άξονες είναι θεμελιώδεις στον τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ αντιλαμβάνεται τον ρόλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Σε ότι αφορά τα διάφορα σχέδια οργανογραμμάτων που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, θα πρέπει καταρχήν να σημειωθεί ότι καταρτίστηκαν χωρίς να ζητηθεί ούτε στο ελάχιστο η γνώμη των εργαζομένων, η πολιτική ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δεν πρόταξε το παραμικρό ανάχωμα στις αιτιάσεις της τρόικα για απολύσεις και φυσικά δεν αναμένεται να πράξει και κάτι διαφορετικό στην συνέχεια. Στα μνημονιακά αυτά σχέδια, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συρρικνώνεται δραματικά και υποβαθμίζεται και ποσοτικά και ποιοτικά. Οι δομές και οι υπηρεσίες που αφορούν στην μαζική άθληση, στον μη ανταγωνιστικό αθλητισμό, στην διατροφή, στην υγεία και στην ανάπτυξη του μη επαγγελματικού αθλητισμού σχεδόν εξαφανίζονται.

Καθίσταται λοιπόν ξεκάθαρο ότι η μνημονιακή αντιμεταρρύθμιση έχει ως στόχο την απόλυτη εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, το ξεπούλημα των αθλητικών υποδομών και την παράδοση της μαζικής άθλησης και της δημόσιας υγείας στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ήδη τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι εμφανή. Αθλητικά σωματεία στα όρια της απόγνωσης, αύξηση των χρεώσεων για χρήσεις αθλητικών δομών, ακόμα και για συμμετοχή παιδιών σε αθλητικές εκδηλώσεις, απόσυρση του Κράτους από την χρηματοδότηση και την συντήρηση αθλητικών υποδομών εθνικής σημασίας, σχέδια ξεπουλήματος των ολυμπιακών εγκαταστάσεων είναι ορισμένα μόνο από αυτά. Είναι λοιπόν προφανές ότι για τον αθλητισμό που δεν σχετίζεται με το κέρδος, το μνημονιακό Κράτος δεν επιθυμεί πλέον καμία συμμετοχή, γεγονός που επιβεβαιώνεται και στο επίπεδο της προτεινόμενης νέας διοικητικής δομής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η δική μας θέση ως ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ για τον αθλητισμό είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Στην δική μας οπτική για την άθληση, ο μαζικός αθλητισμός, η δημόσια υγεία και η λαϊκή αναψυχή θα πρέπει να αποτελούν τα σημεία αφετηρίας και στόχευσης των κρατικών πολιτικών. Το κόστος στήριξης αυτών των πολιτικών εκτιμούμε ότι είναι πολύ μικρότερο από το όφελος που θα αποφέρουν στους πολίτες, στην κοινωνία και στο δημόσιο εν γένει. Στο πρόγραμμά μας για την ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στον αθλητισμό προτείνουμε ένα «Ενιαίο κοινωνικό και δημοκρατικό σύστημα για την φυσική αγωγή και τον αθλητισμό». Βασικοί του πυλώνες είναι η αποκατάσταση των πόρων για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, την μαζική άθληση και την δημόσια υγεία. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος θα πρέπει να επανακαθοριστούν οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η δράση της προς την κατεύθυνσης της κοινωνικής πλευράς της άθλησης και της ανάπτυξης του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.

Μέσα στο ενιαίο αυτό σύστημα ο επιτελικός ρόλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αφορά λοιπόν σε δύο πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Αφενός στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην αξιοκρατία και στην ισόρροπη ανάπτυξη στα διάφορα επίπεδα της αθλητικής δραστηριότητας. Αφετέρου στον συνολικό εκδημοκρατισμό του αθλητικού εποικοδομήματος και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων από το Κράτος υπηρεσιών, προκειμένου να καλύψουν τις διευρυμένες ανάγκες για άθληση της νεολαίας και των πολιτών.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ ο αθλητισμός αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κοινωνική αξία, θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό, η αποκατάσταση του οποίου είναι η πρώτη προτεραιότητα. Καλούμε στο πλαίσιο αυτό τους εργαζόμενους, την κοινωνία και τον αθλητικό κόσμο σε κοινή συστράτευση για την αποτροπή των μνημονιακών σχεδίων διάλυσης του Κράτους και για την ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στον αθλητισμό.

 

Παναγιώτα Δριτσέλη

Βουλευτής Τρικάλων ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ