ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς :

–          Παιδείας και Θρησκευμάτων

–          Οικονομικών

Θέμα : Ζωτική η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων των ΚΕΔΔΥ

 

Ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), όπως ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.3699/2008, είναι «η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας».

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ Α΄ 2-10-2008) «Σε όλα τα ΚΕΔΔΥ τοποθετείται και υπηρετεί το εξής Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ), ΕΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ): ΠΕ60 ή ΠΕ61 – Νηπιαγωγών ΠΕ70 ή ΠΕ71 – Δασκάλων ΠΕ02 – Φιλολόγων ΝΠΕ03 – Μαθηματικών ΠΕ11.01 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ ΠΕ26 ή ΠΕ21 – Λογοθεραπευτών ΠΕ29 – Εργοθεραπευτών ΠΕ24 – Παιδοψυχιάτρων ή ΠΕ35 – Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ΠΕ23 – Ψυχολόγων ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών ΔΕ – Διοικητικών…».

Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3699/2008 η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή.

Δυστυχώς οι μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια προσπαθούν συστηματικά να υπονομεύσουν τη λειτουργία των ΚΕΔΔΥ και να υποβαθμίσουν τη σημασία τους, αφού δεν επιτρέπουν ούτε την υλοποίηση του σκοπού ίδρυσής τους ούτε της στελέχωσής τους ούτε τη συγκρότηση πενταμελών επιτροπών αξιολόγησης.

Υποστελεχωμένα, χωρίς τους αναγκαίους πόρους για τις λειτουργικές ανάγκες τους, τα έξοδα κίνησης, ακόμη και για την αναλώσιμη γραφική ύλη έχουν αφεθεί στο φιλότιμο του υπάρχοντος προσωπικού που υπερβάλλει εαυτόν στην προσπάθεια να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των μαθητών να τύχουν διάγνωσης και υποστήριξης στις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Οι λίστες αναμονής της υπηρεσίας είναι γεμάτες και ο χρόνος που απαιτείται για να ικανοποιηθεί το αίτημα ενός μαθητή αντίκειται εκ των πραγμάτων στον χρόνο των 45 ημερών που ο νόμος ορίζει (ν.4186/13, άρθρο 29, παρ.22).

Η υποβάθμιση και η υποχρηματοδότηση από την κυβέρνηση των ΚΕΔΔΥ αποβαίνει σε βάρος των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, πολύ δε περισσότερο αυτών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και της ειδικής αγωγής, την οποία χρειάζονται, κατά παράβαση συνταγματικών επιταγών και Διεθνών Συμβάσεων.

Η όλη κατάσταση αναγκάζει πολλούς από τους γονείς να οδηγούν τα παιδιά τους σε αντίστοιχα ιδιωτικά κέντρα επιβαρυνόμενοι οικονομικά σε μία περίοδο που έχουν μειωθεί δραστικά τα εισοδήματα τους ή έχουν χάσει την εργασία τους.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΚΕΔΔΥ όλης της χώρας μπορεί να αναφερθεί το ΚΕΔΔΥ της Καρδίτσας. Η λίστα αναμονής μαθητών για αξιολόγηση και υποστήριξη όλων των βαθμίδων εκπ/σης αριθμεί 231 παιδιά και βάσει των περσινών δεδομένων που φέτος είναι και χειρότερα θα πρέπει να περιμένουν έναν χρόνο για να τύχουν διαφοροδιάγνωσης και υποστήριξης. Είναι περιττό να σχολιαστεί το εύρος των συνεπειών για την πρόοδο και την εξέλιξή τους. Ουσιαστικά αναιρείται το δικαίωμά τους να τύχουν υποστήριξης στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν.

Ενδεικτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΚΕΔΔΥ Καρδίτσας, αλλά και άλλα ΚΕΔΔΥ της χώρας είναι τα εξής:

  1. Παντελής έλλειψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπ/σης (για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά) και ψυχολόγων. Η πρόβλεψη του νομοθέτη για αναπλήρωση από άλλη βαθμίδα, δεν αντέχει σε κριτική (π.χ. νηπιαγωγός θα αξιολογεί μαθητές Λυκείου;).
  2. Η υποστελέχωση κατά κύριο λόγο, και επιπλέον η προσωρινότητα του προσωπικού είναι ανασταλτικός παράγοντας και της υποστήριξης και της διάγνωσης και της ποιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου . Πέρυσι η στελέχωση με ψυχολόγους έγινε παραμονές Χριστουγέννων. Μέχρι τότε δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί καμία αξιολόγηση, καμίας βαθμίδας.
  3. Τα ΚΕΔΔΥ χρειάζονται μόνιμο, έμπειρο και επαρκή αριθμό, δασκάλων, νηπιαγωγών, φιλολόγων, μαθηματικών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, ως βασικών ειδικοτήτων αξιολόγησης και υποστήριξης και στη συνέχεια βέβαια και άλλων επικουρικών ειδικοτήτων.
  4. Το ΚΕΔΔΥ Καρδίτσας, όπως και όλα τα ΚΕΔΔΥ, παραμένουν χωρίς δικό τους κωδικό λειτουργικών εξόδων, με αποτέλεσμα η στοιχειώδης λειτουργία τους να στηρίζεται στην «επαιτεία» και στην κατανόηση άλλων σχολικών μονάδων ή υπηρεσιών.

 

Επειδή η επιστημονική υπόληψη και το κύρος των ΚΕΔΔΥ βάλλεται.

Επειδή το ΚΕΔΔΥ Καρδίτσας, όπως και τα υπόλοιπα Κέντρα ανά την Ελλάδα, παλεύει υποστελεχωμένο και χωρίς πόρους να επιτελέσει ορθά το ρόλο του

Επειδή δεν είναι δυνατόν να ζητούνται ευθύνες και αξιολογικές κρίσεις από το υπάρχον προσωπικό των ΚΕΔΔΥ και το Υπουργείο να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες του

Επειδή, η ελλιπής στελέχωση του ΚΕΔΔΥ στην Καρδίτσα, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναμένουν αξιολόγηση καθώς και στους γονείς τους,

 

Ερωτώνται οι υπουργοί

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των ΚΕΔΔΥ στο προβλεπόμενο από τον νόμο προσωπικό για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών, έτσι ώστε να μη γίνονται όμηροι οι μαθητές και οι γονείς τους;
  2. Προτίθενται να διαθέσουν τα ανάλογα οικονομικά ποσά για να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες των ΚΕΔΔΥ, αλλά και τα έξοδα κίνησης στα οποία υποβάλλονται οι εργαζόμενοι σ΄ αυτά προκειμένου να μετακινηθούν στους χώρους ευθύνης τους;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αμανατίδης Γιάννης

Βαμβακά Τζένη

Γελαλής Δημήτρης

Διώτη Ηρώ

Δριτσέλη Παναγιώτα

Κανελλοπούλου Μαρία

Κουράκης Τάσος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαλάκης Νίκος

Πάντζας Γιώργος

Online παρακολούθηση απάντησης συναρμοδίων Υπουργείων