Συνέντευξη Παναγιώτας Δριτσέλη στο περιοδικό της Ελληνικής Εταιρίας κατά της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας. Τεύχος Ιουνίου 2013

Κυρία Δριτσέλη, η ερώτηση που καταθέσατε σχετικά με τους ασθενείς με ΣΚΠ ποια ζητήματα έθιγε και ποια ήταν η τύχη της;

Καταθέσαμε, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας, στην οποία ζητάμε την άμεση επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις ελλείψεις του θεσμικού πλαισίου προστασίας των ασθενών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Το σημαντικότερο πρόβλημα του πλαισίου αυτού είναι ότι, εάν η ασθένεια δεν συνοδεύεται από κινητική αναπηρία, τετραπληγία ή παραπληγία, ο ασθενής αποκλείεται από την ελάχιστη πρόνοια, που προβλέπει ο νόμος. Ο ακατανόητος αυτός περιορισμός σημαίνει, μεταξύ άλλων, την μη κάλυψη του δυσβάσταχτου κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των συμπολιτών μας που πάσχουν από την νόσο. Υφίστανται επίσης μια σειρά από σοβαρές δυσλειτουργίες που αφορούν στην ίδια την διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας. Πέρα από τις γενικές καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες των επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την Σκλήρυνση κατά Πλάκας, σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η συνάρτηση της πιστοποίησης της αναπηρίας αποκλειστικά από την κινητική ικανότητα του ασθενούς. Η περιοριστική και αντιεπιστημονική αυτή ερμηνεία της ασθένειας υπαγορεύεται από τον νόμο 3232/2004, ο οποίος πρέπει να αναθεωρηθεί άμεσα. Ζητάμε λοιπόν από την πολιτική ηγεσία των συναρμοδίων υπουργείων να διορθώσει τις στρεβλώσεις που προαναφέρθηκαν, ώστε όλοι οι ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας να έχουν πρόσβαση σε ένα πλήρες και αξιοπρεπές πλαίσιο προστασίας.

Ποια θα είναι τα επόμενα σας βήματα;

Πριν από μερικές ημέρες, και συγκεκριμένα στις 3 Ιουλίου, ο νέος πλέον Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, απέστειλε την απάντησή του στην ερώτησή μας, με την οποία κυνικά παραδέχεται ότι η διόρθωση των σοβαρότατων δυσλειτουργιών που προαναφέρθηκαν, δεν αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης και του ιδίου. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από την πλευρά του, δεν έχει απαντήσει ακόμα, σαράντα και πλέον, ημέρες μετά την κατάθεση της ερώτησης. Σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες των ασθενών και τα προβλήματα των πολιτών, τα εν λόγω Υπουργεία εδώ και ένα μήνα, ασχολούνται μόνο με τις περικοπές στην υγεία και στις συντάξεις καθώς και με την διάλυση γενικότερα, κάθε κοινωνικής και προνοιακής παροχής. Εμείς έχουμε κλιμακώσει την πίεση προς την Κυβέρνηση, κινητοποιώντας όλες τις δυνατότητες που μας προσφέρει ο Κανονισμός της Βουλής. Καλούμε στο πλαίσιο αυτό, τους συναρμόδιους Υπουργούς να προσέλθουν στην Βουλή και να απαντήσουν στην Ολομέλεια σχετικά με τις προθέσεις τους, ελπίζοντας ότι θα σεβαστούν, έστω και την ύστατη ώρα, τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας, αλλά πάνω απ’ όλα τους ίδιους τους ασθενείς. Την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ έχει συνδιαμορφώσει μαζί με τους φορείς της υγείας, ένα λεπτομερές πρόγραμμα σε σχέση με το θέμα. Κεντρικό σημείο αυτού του προγράμματος είναι η δημόσια υγεία, σε όλες της τις διαστάσεις, να καταστεί προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες, χωρίς κανένα απολύτως αποκλεισμό. Προβλέπεται λοιπόν, μεταξύ άλλων, η επαρκής χρηματοδότηση της υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, η λειτουργική επάρκεια των μονάδων υγείας με ενίσχυση του προσωπικού, η κατάργηση των οικονομικών επιβαρύνσεων προς τους ασθενείς, η διεύρυνση του πλαισίου πρόνοιας και η επαρκής χρηματοδοτική στήριξη του ΕΟΠΥΥ.

 

Πώς λάβατε αυτή την πρωτοβουλία;

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ βρίσκεται καθημερινά σε ζύμωση και αλληλεπίδραση με τους κοινωνικούς αγώνες, τις αγωνίες των πολιτών και τα προβλήματα όλων όσων ζουν στην χώρα. Βασικός πυλώνας της δράσης του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ είναι η ίδια η κοινωνία και οι συλλογικότητές της. Η Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας αποτελεί στο πλαίσιο αυτό, μία οργάνωση που στέκεται αρωγός στην προσπάθειά μας, για συστηματική παρακολούθηση των προβλημάτων που μαστίζουν την δημόσια υγεία και το σύστημα κοινωνικής προστασίας των πολιτών. Εντοπίσαμε λοιπόν μαζί με την Εταιρία, μια σειρά από προβλήματα, σε σχέση με την προστασία των ασθενών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Η Εταιρία γνωρίζει πολύ καλά το πεδίο, έχει σαφή εικόνα των ζητημάτων και αποτελεί σταθερό συνομιλητή.

Πώς βλέπετε την κατάσταση της υγείας στην Ελλάδα και ειδικότερα για τους ασθενείς με ΣΚΠ; Τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί, αν λάβουμε υπόψη τη σημερινή, συνολικά δύσκολη, κατάσταση της χώρας μας;

Δυστυχώς, οι συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν καθημερινά το σκληρό πρόσωπο του μνημονιακού Κράτους, το οποίο εκλαμβάνει την ασθένεια με όρους δαπάνης και τον ασθενή, ως «επαχθές κόστος». Οι πάσχοντες από Σκλήρυνση κατά Πλάκας, όπως και όλοι οι ασθενείς, βιώνουν μία δύσκολη καθημερινότητα, στην οποία ο αγώνας για αξιοπρεπή ζωή είναι διαρκής. Η δικομματική πλέον Κυβέρνηση έχει ως δεδηλωμένο στόχο, την περαιτέρω υποβάθμιση του δημοσίου αγαθού της υγείας. Οι πολίτες δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως αυταπάτη. Όσο οι μνημονιακές κυβερνήσεις βρίσκονται στην εξουσία, τα δημόσια αγαθά θα υποβαθμίζονται και θα ιδιωτικοποιούνται. Είναι σημαντικό λοιπόν, οι ασθενείς, οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι να διεκδικήσουν την ανατροπή. Η δημόσια υγεία χρειάζεται πόρους, προσωπικό, υποδομές. Σε σχέση με τους ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι θέση και δέσμευσή μας είναι η διεύρυνση της κοινωνικής προστασίας. Αυτό σημαίνει αφενός την αναθεώρηση του περιοριστικού νομικού πλαισίου και αφετέρου την επίλυση όλων των ζητημάτων εκείνων που δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας. Τα βήματα αυτά είναι απαραίτητα για την ίδια την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών και το ότι δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, δεν τιμά καθόλου τους κυβερνώντες αυτής της χώρας.

Η συνέντευξη διαθέσιμη εδώ