Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ: Αίτημα δημιουργίας Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων ( ΓΕΦ) στην πρωτεύουσα του Δήμου Αριστοτέλη
 
Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού, δημιουργούνται Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ), τα οποία έρχονται να καλύψουν το όποιο κενό δημιουργείται από τη συγχώνευση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, που έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται σε όλη τη χώρα. Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ), λειτουργούν με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών  στεγαζόμενα σε χώρους των ΟΤΑ σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Δ6Α1157277 ΕΞ 15.11.2012( ΦΕΚ 3042/Τεύχος Β’/15-11-2012) Υπουργική Απόφαση.
Βάσει λοιπόν αυτού του πλαισίου αναδιοργάνωσης, θα ήθελα να τονίσω την άμεση ανάγκη δημιουργίας δευτέρου ΓΕΦ …

Πηγή: <a href="Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτή Κ. Ιγγλέζη με θέμα το αίτημα δημιουργίας Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) στην πρωτεύουσα του Δήμου Αριστοτέλη” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ