ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝΠρος τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΘέμα: «Master Plan ΟΛΠ ΑΕ»
Η λιμενική πολιτική της Ελλάδας είναι εκ της γεωμορφολογίας και γεωπολιτικής θέσης της στη Μεσόγειο, καίριας σημασίας για την πολυμερή ανάπτυξή της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το λιμάνι του Πειραιά και το είδος της ανάπτυξής του. Σε αυτή τη διαδικασία το Κράτος οφείλει να μην απεμπολεί τον ρυθμιστικό και ελεγκτικό του ρόλο και να παρακολουθεί στενά την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΟΛΠ ΑΕ με σκοπό την περιφρούρηση του δημοσίου και εθνικού συμφέροντος, των εργασιακών δικαιωμάτων και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού …

Πηγή: <a href="Αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Ναυτιλίας για το Master Plan ΟΛΠ ΑΕ” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ