Την προκλητική αδιαφορία της για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος επέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της σε ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλη Γλέζου και Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική. Παρά το γεγονός ότι θεμελιώδης αρχή του ενωσιακού δικαίου του περιβάλλοντος υποτίθεται πως είναι η πρόληψη, η Επιτροπή δηλώνει ότι αναμένει να συντελεστεί πρώτα η οικολογική καταστροφή για να εκτιμήσει στη συνέχεια τις διαστάσεις της (!).

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση
“Θέμα:    Η “Ελληνικός Χρυσός ΑΕ” επιβαρύνει το οικοσύστημα της Χαλκιδικής
Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας …

Πηγή: ΣΥΡΙΖΑ