ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Α.Κ.Ε

Προς τους Υπουργούς:

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Εσωτερικών

Θέμα: Απώλεια εσόδων για το δημόσιο, περιβαλλοντική υποβάθμιση και παράνομη λειτουργία του λατομείου με την επωνυμία ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. στη θέση Γούβα – Μπατσί στη Σαλαμίνα.

Επανερχόμαστε, σε συνέχεια προηγούμενης ερώτησης, στο θέμα με το  λατομείο αδρανών υλικών της εταιρίας «Αγγέλου Λατομεία Σαλαμίνας ΑΕ» στη Σαλαμίνα. Είχαμε αναφερθεί στα μέτρα, που έπρεπε να είχατε λάβει προκειμένου να αποζημιωθεί το δημόσιο, να προστατευτεί το περιβάλλον και η ασφάλεια των εργαζομένων και των περιοίκων. Υπενθυμίζουμε το εν λόγω λατομείο απαρτίζεται από δύο λατομικούς χώρους (Α΄ και Β΄), συνολικής εκτάσεως 180 στρεμμάτων, ενώ η …

Πηγή: <a href="Απώλεια εσόδων για το δημόσιο, περιβαλλοντική υποβάθμιση και παράνομη λειτουργία του λατομείου με την επωνυμία ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. στη θέση Γούβα – Μπατσί στη Σαλαμίνα” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ