Προς τον κ.Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Θέμα: «Άμεση αναγκαιότητα στήριξης των ελαιοπαραγωγών της ποικιλίας Καλαμών»
Κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, της παρούσης Κοινοβουλευτικής Περιόδου, έχουν επισημανθεί κατ’ επανάληψη12 τα πολυάριθμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί της ποικιλίας της ελιάς Καλαμών, στις Π.Ε. της χώρας, στις οποίες και ευδοκιμεί το εν λόγω προϊόν και κυρίως στις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Φθιώτιδας. Προβλήματα τα οποία δεν σχετίζονται μόνο με εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά, καθώς και την παρούσα συγκυρία κάτω από την οποία καλούνται να ανταπεξέλθουν οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, – ως εκ τούτου και οι παραγωγοί της ελιάς της …

Πηγή: <a href="Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Άμεση αναγκαιότητα στήριξης των ελαιοπαραγωγών της ποικιλίας Καλαμών” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ