Πηγή: <a href="Εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ ΟΤΕ” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ