Πηγή: <a href="Εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ Πάτρας” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ