ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ελλείψεις εκπαιδευτικών στο Ειδικό Σχολείο Μυτιλήνης

Έχουν συμπληρωθεί δύο μήνες από την έναρξη του σχολικού έτους και το Ειδικό Σχολείο πλάι στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Μυτιλήνης δεν έχει ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για τα 24 παιδιά με αναπηρίες. Ενώ υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις δεν καλύπτονται με μόνιμο προσωπικό, αφού οι ανάγκες είναι πάγιες και διαρκείς, αλλά γίνεται μερική κάλυψη με εκπαιδευτικούς μέσω Ε.Σ.Π.Α. (που μένουν για λίγους μήνες). Απουσιάζουν οδηγός, συνοδός για το σχολικό λεωφορείο, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, εργοθεραπευτής, μουσικός, γυμναστής, ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Ένας λογοθεραπευτής και ένας εργοθεραπευτής για δύο …

Πηγή: ΣΥΡΙΖΑ