ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων   
 
ΘΕΜΑ: «Η στελέχωση και αξιοποίηση του Δενδροκομικού Σταθμού Πόρου μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη γεωργική ανάπτυξη της χώρας »
 
Από το 1949 το κρατικό φυτώριο Πόρου που αργότερα πήρε την επωνυμία «Δενδροκομικός Σταθμός Πόρου», συνέβαλε στην ανάπτυξη της γεωργίας στη χώρα μας και την στήριξη του έργου των δενδροκαλλιεργητών. Η σημερινή όμως κατάσταση είναι απογοητευτική, καθώς εμφανίζει εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και ουσιαστικά δε λειτουργεί.
Η έλλειψη επιστημονικού και εργατικού προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη απαξίωση της λειτουργίας του, την εγκατάλειψη των κτημάτων συνολικής έκτασης 800 στρεμμάτων, στα οποία υπάρχουν 2.000 ελαιόδεντρα και …

Πηγή: <a href="Επίκαιρη Ερώτηση για τη στελέχωση και αξιοποίηση του Δενδροκομικού Σταθμού Πόρου” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ