Επείγουσα επιστολή του Δημήτρη Παπαδημούλη προς την Επίτροπο Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ: Η τροπολογία, που εισήχθη στις 2 Αυγούστου από τη νεοεκλεχθείσα κυβέρνηση και οδηγεί στην άμεση απόλυση των υπηρετούντων μελών του Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, όχι μόνο βλάπτει τη φήμη της Επιτροπής, αλλά και παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία
Ζητώ να εξεταστεί άμεσα η νομιμότητα αυτής της ρήτρας και να διασφαλιστεί ότι η ΕΕΑ και τα παρόντα μέλη της θα συνεχίσουν τις εργασίες τους μέχρι το τέλος της θητείας τους, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία
Επείγουσα επιστολή προς την Επίτροπο Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, με αφορμή την ψήφιση άρθρου από την ελληνική κυβέρνηση …

Πηγή: <a href="Επείγουσα επιστολή του Δημήτρη Παπαδημούλη προς την Επίτροπο Ανταγωνισμού σχετικά με την άμεση απόλυση των υπηρετούντων μελών του Συμβουλίου της ΕΕΑ” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ