Επιστολή του Τμήματος Ναυτιλίας ΣΥΡΙΖΑ στον Πρόεδρο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) αναφορικά με την σημερινή προγραμματισμένη συνεδρίαση της ΕΣΑΛ
Το Τμήμα Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ απέστειλε σήμερα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) την ακόλουθη επιστολή
«Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,
Με αφορμή την προγραμματισμένη συνεδρίαση της ΕΣΑΛ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9.10 επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
· Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης με αποτέλεσμα να υπάρχει ουσιαστικό έλλειμμα ενημέρωσης και αδυναμία των φορέων να γνωρίζουν τι τελικά έχει εγκριθεί και τι όχι.
· Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης ν. 4404/2016, ο ΟΛΠ έχει υποχρέωση για …

Πηγή: <a href="Επιστολή του Τμήματος Ναυτιλίας ΣΥΡΙΖΑ στον Πρόεδρο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ