ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους κ.κ. Υπουργούς : – Οικονομικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ : Άρνηση χορήγησης τερματικού ηλεκτρονικών πληρωμών σε επαγγελματίες από τις τράπεζες, λόγω καταχώρησης στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων του “Τειρεσία”.    Σοβαρά προβλήματα σε πολλές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει οι αρνήσεις των τραπεζών να χορηγήσουν τερματικά μηχανήματα ηλεκτρονικών πληρωμών σε επαγγελματίες, εξαιτίας των χρεών των τελευταίων προς τις τράπεζες και της συνεπακόλουθης καταχώρησής τους στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων του “Τειρεσία”.     Εντοπίζοντας το πρόβλημα, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εξαιρεί τις επιχειρήσεις αυτές από τα πρόστιμα, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 83942/27-72017 εγκύκλιο της. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην …

Πηγή: <a href="Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για άρνηση χορήγησης POS σε επαγγελματίες από τις τράπεζες λόγω καταχώρησης στον Τειρεσία” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ