ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: «Λειτουργικές Ανάγκες και Ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Βοιωτίας»
Σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η εικόνα στα σχολεία του Νομού Βοιωτίας παραμένει ανησυχητική, καθώς καλούνται να λειτουργήσουν παρά τις σημαντικότατες ελλείψεις εκπαιδευτικών, πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώ περίπου 1.000 διδακτικές ώρες χάνονται κάθε βδομάδα, όπως αναφέρεται στην από 25.10.2019 ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Βοιωτίας.
Συγκεκριμένα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Βοιωτίας εντοπίζονται 16 κενά εκπαιδευτικών στη Γενική Αγωγή και 36 στην Ειδική Αγωγή και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Βοιωτίας 41 κενά εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου (ιδίως Φιλόλογοι, Φυσικοί, Μαθηματικοί) και 5 μειωμένου ωραρίου …

Πηγή: <a href="Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Βοιωτίας” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ