ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝΠρος τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία επιλογής Διοικητών στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»
Στις 6 Απριλίου 2020 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1076 Ανοιχτή Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «για την πρόσληψη 32 ατόμων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή επί θητεία, διάρκειας ενός έτους, στις ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».
Στην την εν λόγω απόφαση σκιαγραφήθηκαν με τον πλέον αόριστο και ασαφή τρόπο τα απαιτούμενα προσόντα ενώ παράλληλα επιχειρήθηκε η ελάχιστη δυνατή περιγραφή της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων για …

Πηγή: <a href="Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαδικασία επιλογής Διοικητών στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ