ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς
Υποδομών και Μεταφορών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑμεΑ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ»
Με το ν. 3891/2010 (ΦΕΚ A’188) για την «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» επιχειρήθηκε η συστηματοποίηση της σκόρπιας νομοθεσίας περί του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, βεβαίως εντός της μνημονιακής καταιγίδας, όπου προτεραιότητα είχαν τα οικονομικά μεγέθη και η περιστολή της σπατάλης οικονομικών πόρων των προηγηθέντων δεκαετιών.
Συνεπές επακόλουθο, η απουσία οιασδήποτε πρόνοιας για την κοινωνική διάσταση των μαζικών μεταφορών, για να μην αναφερθούμε εδώ στον διατηρούμενο, έντονα ταξικό χαρακτήρα των επιβατηγών σιδηροδρομικών …

Πηγή: <a href="Ερώτηση Σκούφα: Εγκατάσταση ανελκυστήρα για την πρόσβαση ΑμεΑ στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιτοχώρου” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ