ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς: • Εσωτερικών • Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση για την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, το οποίο κατασκευάστηκε με τη μορφή του λυόμενου το 1993 «ως προσωρινή λύση», είναι εξόχως προβληματικές και καθημερινά εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των 135 μαθητών και των δεκάδων εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Ρεθύμνου, ανταποκρινόμενος στο διαχρονικό αίτημα του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου, προχώρησε σε αγορά οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου για το 16ο Δημοτικό Σχολείο, έχοντας δρομολογήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (αποχαρακτηρισμοί, ρυμοτομικά σχέδια, …

Πηγή: <a href="Ερώτηση του Ανδρ. Ξανθού: Χρηματοδότηση για την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ