ΕΡΩΤΗΣΗΠρος Την κ. Υπουργό Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΘέμα: «Έναρξη λειτουργίας Πανεπιστημιακού Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας με έδρα την Ηγουμενίτσα»
Με τον ν. 4559/2018 ιδρύθηκε από 01/10/2018 το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα την Ηγουμενίτσα. Ο νόμος προβλέπει ότι τα τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. του μέχρι τότε λειτουργούντος στην πόλη Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (πρώην Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, εντάσσονται άμεσα στο νεοϊδρυθέν Τμήμα. Η λειτουργία του Τμήματος προσδιορίζεται δεσμευτικά το αργότερο για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, η οποία απαιτείται να εκδοθεί έως τις τριάντα (30) Απριλίου …

Πηγή: <a href="Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μάριου Κάτση για την έναρξη λειτουργίας Πανεπιστημιακού Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας με έδρα την Ηγουμενίτσα” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ