ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κ. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
Θέμα: «Eπανακαθορισμός των δυσπρόσιτων σχολείων του Νομού Ηρακλείου» Μετά την υπογραφή της υπ. αριθ. Πρωτ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υπουργικής Απόφασης επικαιροποιήθηκε, μετά από την παρέλευση δεκαετιών, η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων και εξισώθηκε η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Με την νέα αυτή μοριοδότηση άρθηκαν στρεβλώσεις πολλών ετών και εξορθολογίστηκε η κατάταξη των σχολικών μονάδων σε κατηγορίες. Ωστόσο όσο αφορά στον καθορισμό των δυσπρόσιτων σχολείων, δεν έχουν συμπεριληφθεί σχολεία σε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι πραγματικά δύσκολη.Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση αναμοριοδότησης και προσδιορισμού ως δυσπρόσιτα και Σχολεία …

Πηγή: <a href="Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη σχετικά με τον επανακαθορισμό των δυσπρόσιτων σχολείων του Νομού Ηρακλείου” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ