Την ανάγκη εξάλειψης της παιδικής φτώχειας και της εφαρμογής των συμφωνηθέντων στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης τόνισε ο Κώστας Χρυσόγονος με γραπτή του ερώτηση, ζητώντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα  της άσκησης πολιτικών λιτότητας αλλά και τους πιθανούς τρόπους υλοποίησης του πλαισίου στρατηγικής για μια «νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη».
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:
Πρόσφατη έρευνα της UNICEF καταδεικνύει ότι η ΕΕ υπολείπεται στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και εν γένει στην εκπλήρωση των συμφωνηθέντων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΕ)[1]. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα και στις χώρες υψηλού εισοδήματος κατά μέσο όρο περίπου 1 στα 5 παιδιά …

Πηγή: <a href="Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την παιδική φτώχεια” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ