Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσαν 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Τάκη Χαρίτου, σχετικά με την κατ’ εξαίρεση έγκριση κυκλοφορίας των 120 ημερών στα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα στην καλλιέργεια του βάμβακος.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως το βαμβάκι αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αγροτικά προϊόντα στη Ροδόπη και στη Θράκη, με υψηλές αποδόσεις, καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα και σημαντική πηγή εισοδήματος για τους αγρότες και ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία της περιοχής.
Οι αγροτικοί φορείς των βαμβακοπαραγωγών της Ροδόπης από κοινού με αγροτικούς συνεταιρισμούς και φορείς άλλων περιοχών έχουν ζητήσει έγκαιρα από το ΥΠΑΑΤ …

Πηγή: <a href="Ερώτηση 18 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την κατ΄ εξαίρεση έγκριση κυκλοφορίας των 120 ημερών στα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα στην καλλιέργεια του βάμβακος” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ