ΕΡΩΤΗΣΗΠρος τους κ.κ. Υπουργούς : • Οικονομικών • Ανάπτυξης και Επενδύσεων • Εσωτερικών
ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου και συναφείς δραστηριότητες από την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας»
Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ προχωρήσαμε αποφασιστικά, προκειμένου η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ) να αποτελέσει στη μεταμνημονιακή εποχή το όχημα εκείνο, που θα αξιοποιήσει το δυναμικό της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Στόχος μας ήταν αρχικά να συνενώσει και να υποστηρίξει απόλυτα όλες τις προσπάθειες καινοτομικών δραστηριοτήτων, ώστε η περιοχή να προσελκύσει επενδύσεις, να εξάγει καινοτομία και πρώτα από όλα να υποστηρίξει ερευνητές και νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις καινοτόμες ιδέες τους.
Στο πλαίσιο αυτό αναβαθμίσαμε …

Πηγή: <a href="Ερώτηση 25 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου και συναφείς δραστηριότητες από την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ