Πηγή: <a href="Η αλήθεια για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό κόσμο” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ