ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: «Παραχώρηση στο Δήμο Κέρκυρας του κτηρίου που στεγάζεται ο Δ’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός»
Το ακίνητο του Κέντρου «Δήμητρα» Κέρκυρας συνίσταται σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 4.130 τ.μ., στο οποίο περιλαμβάνεται κτίσμα επιφάνειας 618 τ.μ. περίπου, κυριότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο χρησιμοποιεί ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» για τις εκπαιδευτικές του ανάγκες.
Σε τμήμα του παραπάνω κτηρίου (εμβαδού 198 τ.μ.) στεγάζεται και λειτουργεί από το 1992, μετά από διετή παραχώρηση, ο Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας. Ωστόσο, πέραν αυτής της αρχικής διευθέτησης για διάστημα δύο ετών, το ζήτημα της παραχώρησης εκκρεμεί …

Πηγή: <a href="Κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης της βουλετή Φωτ. Βάκη με θέμα την παραχώρηση στο Δήμο Κέρκυρας του κτηρίου που στεγάζεται ο Δ’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ