Με τροπολογία-Προσθήκη που κατέθεσε η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Σ/Ν του Υπ. Εσωτερικών και θέμα: «Προσθήκη των εργολαβικών εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε. και στις θυγατρικές της ανώνυμες εταιρίες στις διατάξεις για τον Διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος στο Δηµόσιο – Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994», οι προτείνοντες βουλευτές υποστηρίζουν τα ακόλουθα στην Αιτιολογική Έκθεση:”Με την παρούσα προσθήκη τροποποιείται η ρύθμιση για διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και οι εργολαβικοί εργαζόμενοι του Ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της ανωνύμων εταιριών που απεβίωσαν κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης …

Πηγή: <a href="Κατατεθείσα τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Σ/Ν του υπ. Εσωτερικών με θέμα την προσθήκη των εργολαβικών εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε. και στις θυγατρικές της ανώνυμες εταιρίες στις διατάξεις για τον Διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος στο Δηµόσιο” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ