ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Νέο σύστημα εξετάσεων στο Λύκειο με βάση την Τράπεζα Θεμάτων και αποφυγή ανακοίνωσης επίσημων αναλυτικών στοιχείων για τα ποσοστά αποτυχίας των μαθητών της Α’ Λυκείου του διδακτικού έτους 2013-2014»

Η κυβέρνηση, με την απόφαση της να υλοποιήσει τον νόμο 4186/2013 για το Νέο Λύκειο και να θέσει σε εφαρμογή τις πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις στην Α’ Λυκείου μέσα από την Τράπεζα Θεμάτων προκάλεσε σύγχυση και αγανάκτηση τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
Η ολοένα αυξανόμενη συρρίκνωση του εκπαιδευτικού δυναμικού, τα τεράστια κενά σε όλη τη χώρα, η εμμονή του …

Πηγή: ΣΥΡΙΖΑ