ΕΡΩΤΗΣH

Προς τους Υπουργούς:

–    Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

–    Ναυτιλίας και Αιγαίου

–    Υγείας

–    Εσωτερικών

Θέμα: «Να αποσαφηνιστεί η κατάσταση σχετικά με τη διάθεση του κτιριακού συγκροτήματος «Βίλλα Άρτεμις» στη Λέρο, για τη χρήση του ως χώρος φιλοξενίας προσφύγων»

Το δημόσιο κτίριο «Βίλλα Άρτεμις» στη Λέρο, αποτελεί μια λύση στην εξεύρεση χώρου για την προσωρινή φιλοξενία των προσφύγων στο νησί, τη στιγμή που το τοπικό Λιμεναρχείο αδυνατεί να ανταπεξέλθει στον αριθμό των προσφύγων που περνάνε από τη Λέρο (πάνω από 2.700 άτομα). Οι υποδομές του Λιμενικού Σταθμού και του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος είναι ελάχιστες. Πιο συγκεκριμένα, τα κρατητήρια επαρκούν …

Πηγή: <a href="Να αποσαφηνιστεί η κατάσταση σχετικά με τη διάθεση του κτιριακού συγκροτήματος Βίλλα Άρτεμις στη Λέρο, για τη χρήση του ως χώρος φιλοξενίας προσφύγων” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ