Ο βουλευτής Αχαϊας, Κώστας Σπαρτινός, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας, αδειοδότησης πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, και λοιπές διατάξεις»
1η συνεδρίαση για το σχέδιο νόμου

 
2η συνεδρίαση για το σχέδιο νόμου

Ο βουλευτής Αχαϊας, Κώστας Σπαρτινός, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την «Ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων», χαρακτήρισε «ευκαιρία για ανάπτυξη» το νέο καθεστώς στην αγορά εναλλακτικών καυσίμων, ενώ στάθηκε στο γεγονός πως …

Πηγή: <a href="Ο Κώστας Σπαρτινός για τα εναλλακτικά καύσιμα, την αδειοδότηση των πρατηρίων καυσίμων, τη ρύθμιση χρήσης του περιφερειακού οδικού δικτύου και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ