Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στην υλοποίηση του βιολογικού καθαρισμού Γυθείου»

Η πόλη του Γυθείου εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα, που σχετίζονται με την έλλειψη βιολογικού καθαρισμού.
Το έργο του βιολογικού καθαρισμού του Γυθείου, με την απόφαση του ΥΠΕΚΑ οικ.181284/23-8-2010, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ωστόσο, το έργο δεν προχώρησε και το 2013, με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, οικ. 103007/26-3-2013, η Πράξη «Αποχετευτικά Έργα Πόλεως Γυθείου» τροποποιήθηκε.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του κοινοβουλευτικού ελέγχου και απαντήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το έργο …

Πηγή: <a href="Προβλήματα στην υλοποίηση του βιολογικού καθαρισμού Γυθείου” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ