Ερώτηση

Προς τους Υπουργούς:

-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

-Υγείας

Θέμα: Σχετικά με την έλλειψη αντιρετροϊκών φαρμάκων σε νοσοκομειακές μονάδες της Αττικής

Τις τελευταίες ημέρες τα Νοσοκομεία «Ευαγγελισμός» και «Λαϊκό» παρουσιάζουν έλλειψη σε αντιρετροϊκά φάρμακα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς που παρακολουθούνται από τις μονάδες λοιμώξεων των συγκεκριμένων νοσοκομείων να μην έχουν πρόσβαση στην αντιρετροϊκή θεραπεία. Παράλληλα, η έλλειψη αντιρετροϊκών φαρμάκων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Αττικόν» υπήρξε συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την υγεία δεκάδων οροθετικών ατόμων που παρακολουθούνται από τη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του συγκεκριμένου Νοσοκομείου.

Επειδή η έλλειψη αντιρετροϊκών φαρμάκων προσβάλλει βάναυσα την …

Πηγή: <a href="Σχετικά με την έλλειψη αντιρετροϊκών φαρμάκων σε νοσοκομειακές μονάδες της Αττικής” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ