Για το πολιτικό μνημόσυνο του Γιάννη Κούβαρη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Λεωνίδου στον 3ο όροφο την Πέμπτη 12-10-2017 στις 18.00 μ.μ.
Σύντροφοι και φίλοι
Το τμήμα Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας  και η Θεματική Ομάδας των Συνδυασμένων Μεταφορών και logistics του ΣΥΡΙΖΑ   σας καλούν την  Πέμπτη     12-10-2017 στις 18.30 μ.μ. στη ΛΕΩΝΙΔΟΥ στα  γραφεία  του  ΣΥΡΙΖΑ στο 3ο όροφο  για το Πολιτικό Μνημόσυνο του σ. Γιάννη Κούβαρη.
Θα αναφερθούν σύντροφοι και φίλοι για τη διαδρομή του:
Ο συντονιστής της Θ.Ο. Συνδυασμένων                         O συντονιστής του Τμήματος
Μεταφορών & Logistics                                                       Μεταφορών & Δικτύων
  Γιάννης Μεταξιώτης                                                           Μάνος Παρίσης …

Πηγή: <a href="Τμήμα Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτικό μνημόσυνο του Γιάννη Κούβαρη” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ